Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnim predajama spomenuo je određene osobe koje zbog svojih ružnih osobina neće ući u Džennet…

Imajući u vidu stav pripadnika ehli-sunneta o tome da svaka osoba koja je umrla priznajući Allahu jednoću – tevhid, neće biti vječno u džehennemskoj vatri, onda se spomenuti "neulazak u Džennet" može shvatiti u svjetlu sljedećeg pojašnjenja uvaženih islamskih učenjaka, Allah im se smilovao: "Neće ući u Džennet"

Opširnije

  Od Muaza b. Enesa el-Džuhenija, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko prouči Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah će mu u Džennetu sagraditi dvorac.”…

  Od Ebu Umame, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ”Ko ostavi raspravu, makar bio u pravu, ja mu garantiram dvorac na perivoju Dženneta. Ko ostavi laž, čak i kada se šali, ja mu garantiram dvorac u

Opširnije

U Kur’anu naš Gospodar Uzvišeni kaže:  " ..kad te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se dovi molitelja ko Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene da bi bili na pravom putu”. El-Bekare 186 ajet.

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s.. "Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija." (Hadis bilježi: Muslim)

Jedna od velikih

Opširnije

Čut ćemo mnoge kako se žale na različite probleme u svojim kućama, bilo da se radi o porodičnim problemima, bilo o duševnim nemirima, bilo o nedostatku bereketa ili se žale na djecu, itd., a uglavnom nisu svjesni odakle ti problemi dolaze.

Istina je da dolaze od šejtana, koji ima samo jedan zadatak; da uznemirava čovjeka, da ga zavodi, kao što je obećao i na što se zavjetovao, nakon što ga

Opširnije

Ebu Seid, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao (ashabe):
Da li neko od vas može da u toku jednog dana zaradi hiljadu dobrih djela?” Jedan od prisutnih upita:
“A kako da neko od nas zaradi hiljadu dobrih djela u toku dana?" Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Onaj ko u toku dana stotinu puta izgovori: SUBHANALLAH, bit će mu upisano hiljadu dobrih

Opširnije

Sedžda zahvalnosti: Zapostavljeni ibadet koji otklanja iskušenja i donosi blagodati

Sedžda zahvalnosti je čin koji je u skladu sa Poslanikovim, s.a.v.s., ponašanjem prilikom ostvarenja neke blagodati ili otklanjanja nekog problema i iskušenja.

Vjernika u svakom trenutku okružuje nebrojano Allahovih blagodati i sedžda zahvalnosti je propisana u trenucima dobijanja neke blagodati ili otklanjanja iskušenja i problema.

Ebu Bekre prenosi da bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi mu došla kakva radosna vijest

Opširnije

U ime Allaha Milostivog Samilosnog. Svaka hvala i zahvala pripada samo Njemu. Neka je selam i salavat na njegovog Poslanika Muhammeda saws, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjeg Dana.

Sihir, urok, džini su istina i postoji. Molimo prvo Allaha da nas zaštiti ovog zla. Dosta je danas oboljelih i onih koji su pogođeni ovim zlom. U ovom tekstu navest ćemo PROVJERENE i ISPRAVNE metode

Opširnije