Kada te zadesi umor, kada te obuzme napetost i budeš imao konstantnu glavobolju ili nervozu, što su bolesti koje neminovno vode očaju…
Ako budeš imao briga o kojima razmišljaš, problema koje želiš riješiti ili prepreka na tvome putu…
Ako se budeš bojao bolesti, učini sedždu…
To će otkloniti tvoje nervne i psihičke probleme! Ovo su najsavremenija medicinska otkrića do kojih je došao dr. Muhammed Dijaud-din Hamid, profesor biologije i predsjednik

Opširnije

Svi ljudi su griješnici i svako ima ono neko djelo koje bi volio da mu Allah tebareke ve te’ala sakrije, da niko ne zna za njega, jer ga je stid, jer je loše isto tako potrudi se da imaš stalno tajno dobro djelo za koje neće niko znati osim tebe i tvoga Gospodara Allaha azze ve dželle. Samo ti i On. Jer ako je djelo tajno i još bolje ustrajno,

Opširnije