Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: ”Koga između vas ubrajate u šehide?” Ashabi odgovoriše: ”Allahov Poslaniče, šehid je onaj koji pogine na Allahovom putu!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ”Tada su šehidi moga ummeta uistinu malobrojni.” ”A ko su onda oni, Allahov Poslaniče?!”, upitaše. On reče: ”Šehid je onaj ko pogine na Allahovom putu, šehid je

Opširnije

🕋 Džabir b. Atik r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., pitao: "Šta sve brojite u šehide?" Rekoše: Pogibiju na Allahovom putu. Allahov Poslanik s.a.w.s., reče: "Osim toga šehidluk je i:

👉 ko umre od zarazne bolesti,

👉 ko se utopi-uguši,

👉 ko umre od bolesti u prsima,

👉 ko umre od stomačne bolesti,

👉 ko umre od vatre-požara,

👉 ko umre pod ruševinama i

👉 žena koja umre u porođajnim mukama."

(Sahih. Ahmed
Opširnije

U zadnjoj epizodi događaja prije konačnog pada muslimanskog Endelusa u ruke kršćana 1492. nakon nešto manje od 800 godina vladanja muslimana u Španiji, navest ćemo poučne događaje onima koji pouku uzimaju. Naime, španski kralj Ferdinand III i kraljica Izabela, 895 po hidžri (1490 po miladiju) opsjedaju Granadu sa svih strana, zadnje utočište i uporište muslimana u Endelusu. Kršćanski kralj traži od namjesnika Ibn Ahmera Sagira da preda grad i napusti

Opširnije

Ebu-Sabit, ili Ebu-Seid, ili Ebu el-Velid (razilaze se u njegovom nadimku), Sehl ibn Hunejf, koji bijaše učesnik Bitke na Bedru, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko iskreno od Allaha traži šehadet (da pogine kao šehid), Allah će mu podariti stepen šehida, pa makar umro i u svojoj postelji (a ne na bojnom polju).”
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije