U današnjem vremenu mnogi zlonamjernici nastoje u negativnom svjetlu predstaviti islamsko učenje, tako da je dužnost pojasniti njegove istinske vrijednosti.

Optužbe na račun islama posebno su izražene kada je riječ o supruzi, koja, shodno neosnovanim tvrdnjama, ne uživa osnovna ljudska prava. Ko god otvori Kur’an ili pročita neke od hadisa koji govore o pravu supruge, shvatit će ništavnost svih optužbi koje se u vezi s tim stavljaju na teret islamu.

Opširnije

Zbog svoje nježne prirode, koja je protkana emocijama i milošću, žena predstavlja temelj zdrave porodice. Njena ženstvenost prijeko je potrebna suprugu, dok su emocije i samilost potrebni potomstvu.

Ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje stado. Vladar je pastir i bit će pitan za svoje stado. Čovjek je pastir u svojoj porodici i bit će

Opširnije

Šejh Muhammed b. Abdurrahman el-Kasim i njegov otac šejh Abdurrahman, Allah im se smilovao, sabirači su jedne od najvećih islamskih enciklopedija današnjice, a to su fetve i poslanice šejhul-islama Ibn Tejmijje, rhm, koje su štampane u 37 tomova.

Taj projekat trajao je 40 godina, mnogo putovanja i mjeseci odsustva od kuće kopajući po riznicama svjetskih biblioteka u potrazi za svakim pisanim tragom ovog velikog imama i islamskog velikana.

Jedan od

Opširnije

1. Prema jednoglasnom stavu učenjaka ženama nije obaveza da idu na džumu.
2. Namaz žene u kući vrijedniji je od namaz u džamiji u džematu.
3. Žena ako prisustvuje džumi, treba klanjati za imamom džumu, i njen namaz je validan, te nema potrebu da klanja podne namaz.
4. Ashabijke su dolazile u džamiju na džumu namaz sa Poslanikom, toliko da su neke sure naučile slušajući njegove hutbe.
Elvedin Pezić

Opširnije

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s.: “Hoćete li da vas obavijestim o vašim ženama u Džennetu?” Rekli smo: “Da, Allahov Poslaniče.” Rekao je: “To je ona koja mnogo rađa djecu i koja je umiljata, a kada se naljuti, ili kada joj se zlo nanese, ili kada se na nju njen muž naljuti, kaže: Ovo je moja ruka u tvojoj ruci. Neću zaspati dok ne budeš zadovoljan…”
(Bilježi ga Et-Taberani)

Opširnije

Pitanje: Kako će postupiti osoba kojoj konstantno izlazi mokraća?

Odgovor: Osoba kojoj nekontrolirano i često izlazi mokraća naziva se “sahibi-uzur”. U tom slučaju šerijatski obaveznik, prema mišljenju većine islamskih učenjaka, dužan je abdestiti se za svaki namaz. Alija b. Ebu Talib bio je iskušan učestalim izlaskom mezijja , a budući da je bio zet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, stidio se pitati o tome, pa je poslao jednog od ashaba

Opširnije

Pitanje: Kakva je razlika između malih i velikih grijeha?

Odgovor: Islamski učenjaci prave razliku između malih i velikih grijeha, iako je u osnovi zabranjeno činiti grijehe u svim vidovima i oblicima. Svako djelo koje je Zakonodavac zabranio, ali počiniocu nije zaprijetio ovosvjetskom ili onosvjetskom kaznom, smatra se malim grijehom, dok se velikim grijehom smatra svako zabranjeno djelo čijem je počiniocu zaprijećeno ili ovosvjetskom ili onosvjetskom kaznom ili objema ili Allahovom

Opširnije

Zadnja dva mjeseca od mog preseljenja sam imao desetak (i više od 10) osoba sa tumorom ili rakom na rukji.

Svi su reagirali na rukji i postoji mogućnost da su njihove bolesti od džinsko-šejtanskih napada.

Šejh ibn Džibrin navodi da većinu teško izlječivih bolesti uzrokuju džini koji su počinjeni sihirbazu. Šejh kaže da oni ulaze u tijelo i obustavljaju efikasno funkcionisanje organa, iscrpljuju tijelo, povećavaju bolest, nakon čega ljekarni ne

Opširnije