Najbolji Allahovi robovi na Zemlji su poslanici i vjerovjesnici.

Allah Poslanik u vjerodostojnom hadisu je kazao: „Najtežu patnju na Sudnjem danu će imati onaj ko ubije vjerovjesnika ili njega ubije vjerovjesnik.“ (Ahmed, šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim u više svojih knjiga.)

Uzvišeni Allah u opisu Benu Israila spominje i da su ubijali vjerovjesnike.

Kazao je Uzvišeni Allah: „I Mi smo Musau Knjigu dali i poslije njega smo jednog za

Opširnije

Biografija: Hadīdža, kćerka Huvejlida

Hadīdža je kći Ḫuvejlida i Fāṭime, rođena 555. Ili 556. godine u Mekki, 68 godina prije hidžre. Pripadala je mekkanskom rodu Esed od plemena Kurejš(a). Sugrađani su je nazivali Tādžira (trgovkinja) i Ṭāhira (čista). Historija je pamti kao inteligentnu, odlučnu i dostojanstvenu ženu. Njen otac Ḫuvejlid, koji je umro 585. godine, bio je uspješan trgovac, i njegovo umijeće poslovanja prenio je na svoju kćerku Hadīdžu, koja

Opširnije

Kako postići Allahovu ljubav:

  Slijeđenje Poslanika: Ako Allaha volite Poslanika slijedite…
  Ljubav ljudi radi Allaha. Čovjek koji je krenuo u posjetu bratu kojeg voli radi Allaha…
  Česta teoba. Allah voli pokajnike…
  Činjenje dobročinstva. A Allah voli dobročinitelje…
  Činjenje nafila. Približavanje Allahu farzima zatim nafilama dok ga Allah ne zavoli…
  Skromnost. …koji Allaha vole i Allah njih voli, ponizni su prema vjernicima…
  Skromnost prema

Opširnije

Prenosi se od Ebu-Hurejrea : – Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, sigurno će se uskoro sin Merjeme spustiti među vas, zavesti pravednu vlast, te će slomiti krst, ubiti svinju, ukinuti džizju, imetka će biti u izobilju tako da ga niko neće prihvatiti, tako da će sedzda biti bolja od ovoga svijeta i svega što je na njemu.

Opširnije

Prenosi se od Hemmama b. Munebbiha da je rekao: Ebu Hurejre je prenio brojne hadise od Poslanika, jedan od njih je da je Muhammed, a.s., rekao: 
"Među svim ljudima ovoga i budućeg svijeta ja sam najbliži Isau, a. s., sinu Merjeminu.”  Oni su kazali: "Allahov Poslaniče, kako to?" Na to je Poslanik odgovorio:
"Poslanici su braća po vjeri, majke su im različite, a njihova vjera je istovjetna,

Opširnije

Huzejfe ibn Usejda al-Gafarija  je rekao. – Došao je do nas Poslanik, s.a.v.s, idući sa Arefata, a mi smo razgovarali o Sudnjem danu, i on je rekao: "Neće nastupitit Sudnji dan dok ne vidite deset znakova:  Izlazak sunca sa zapada, dim (duhan), životinju (dabbe), izlazak Jedžudža i Medžudža, silazak Isaa Ibn Merjem, Dedžala i tri velika pokreta tla, na istoku na zapadu i na Arabijskom poluotoku, vatru

Opširnije

Od Džabira r.a. se prenosi da je čuo Resulullaha s.a.w.s: "Neprestano će se skupina iz mog ummeta boriti za istinu do Sudnjeg dana. Pa reče: Sići će Isa sin Merjemin a njihov vođa će reći: Dođi, klanjaj nam. Pa će mu reći: Ne, zaista su jedni od vas vođe drugima. To je Allahova počast prema ovom ummetu."
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

Ibn-Mes’ud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: "Prvi nedostatak koji se pojavio među Izraelćanima je taj što bi jedan od njih susreo drugoga, pa bi mu rekao: ‘Boj se Allaha, i ostavi to što radiš, jer je to haram!’ Zatim bi sutradan susreo tog istog čovjeka, u istom stanju, i to ga ne bi spriječilo da i on s njim jede, pije i sjedi.

Opširnije