Pitanje: Kada sam dužan dati zekat na trgovačku robu?

Odgovor: Zekat na trgovačku robu se daje ako je ista dostigla vrijednost nisaba i pregodnila u vlasništvu muslimana. Što se tiče nisaba on se procjenjuje zlatom ili srebrom ovisno o manjoj vrijednosti. Ako je 85 grama zlata skuplje od 595 grama srebra tada se nisab robe mjeri u srebru, a ako je srebro skuplje tada se nisab mjeri u zlatu što

Opširnije
  • Zato što su izvori islama, kur’an i sunnet Allahovog Poslanika, autentični !
  • Zato što jasno definiše obaveze insana prema Gospodaru i njegova prava kod Gospodara !
  • Zato što poziva čistom monoteizmu kojeg može razumjeti svaki insan !
  • Zato što je Muhammed, alejhi selam, pečat svim poslanicima, nakon njega neće više biti poslanika do Sudnjega dana !
  • Zato što je zabranjeno ljude silom goniti u islam !
  • Zato što islam nudi
Opširnije

«I Lutov narod u opomene nije vjerovao. Na njih vjetar, pun pijeska, poslasmo – samo ne na Lutovu porodicu, nju u svitanje spasismo, iz milosti naše. Eto, tako Mi nagrađujemo one koji zahvaljuju. A on im je bio prijetio silom Našom, ali su oni u prijetnje sumnjali.» (sura el-Kamer, 33-36)
Lut a.s. je živio u isto vrijeme kao i Ibrahim a.s. Lut je poslan kao Vjerovjesnik zajednici ljudi

Opširnije

Pravio sam kuću i prilično sam se zadužio. Posuđivao sam novac od bliže rodbine i ta cifra se popela na 70 hiljada KM. Požalio sam se svom šejhu: ”Šejh, ja radim non stop i borim se da te dugove vratim, ali ne ide.” Pa me je posavjetovao da često učim dovu: ”Allahumme-kfini bi halalike ‘an haramike, ve agnini bi fadlike ‘ammen sivake.” (Allahu, zaštiti me halalom Svojim od

Opširnije

…ko izgovori amin u namazu, pa njegovo aminanje bude zajedno sa aminanjem meleka…

…ko nakon što imam kaže: semi’allahu limen hamideh, kaže: Rabbena lekel-hamd, pa se te riječi poklope sa riječima meleka…

…ko abdesti i klanja dva rekata u kojima ne dozvoli sebi da razmišlja (o dunjaluku)…

…ko posti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi…

…ko provede ramazan u namazu, vjerujući i nadajući se nagradi…

…ko provede noć Kadra u

Opširnije

Upitan je Tantavi rahimehullah o najljepšoj mudrosti koji ju pročitao pa je rekao”: Čitao sam više od sedamdeset godina i nisam našao ljepšu mudrost od one koju je rekao Ibn El-Dževzi rahimehullah: ”Zaista teškoća pokornosti ode a ostane njena nagrada i zaista slast grijeha ode a ostane njegova kazna…budi sa Allahom i ne brini …pruži ruke prema Njemu u tminama noći… i reci: O Gospodaru nema dunjalučkog užitka osim sa

Opširnije

Nisam vas zaboravio 😀

Svim vjernicima, onima koji se nadaju Allahovoj milosti, onima koji vole Allaha i Njegova Poslanika i koji se trude da što više u svome životu slijede Muhammeda saws, iskrene čestitke za ovaj veliki blagdan, Bajram šerif mubarek olsun i Tekabel Allahu Mina We Minkum.

Allah vam uslišio dove, oprostio vam grijehe i sa vama najbližim vas uveo u Džennet.

Gospodaru, Tvojom odredbom bili smo uskraćeni društva

Opširnije

PDF Knjiga
Korisna uputstva za sretan život

Korisna upustva za sretan život

Zaista, težnja svakog od nas je da mu srce bude zadovoljno i sretno, da otkloni brige i strepnje, jer time se postiže ugodan život, upotpunjuje sreća i radost. Za postizanje sreće postoje prirodni, vjerski i praktični povodi i uzroci. Svi ovi povodi mogu se naći zajedno samo kod mu mina (istinskog vjernika). Što se ostalih ljudi tiče, oni ako i postignu sreću u

Opširnije

Bilježi Tirmizi od Abdullaha Ibn Mesuda i ocjenjuje kao hasen: ”Najpreči od ljudi meni na Sudnjem danu je onaj ko je najviše salavata na mene donosio.”…Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kazao: ”Kad god ljudi sjednu u društvu u kome se ne spominje Allah i ne donosi salavat na Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem – kajat će se zbog toga. Ukoliko Allah htjedne, kaznit

Opširnije

EBU HUREJRE ABDURRAHMAN Allah, dž.š. veli: "Nema druge nagrade za Mog roba mu`mina kojem Ja usmrtim njegovu voljenu osobu na ovome svijetu (njegovo dijete), pa se on – nadajući se nagradi – strpi na tom gubitku, osim Dženneta. (Sahih) Rijadussalihin br/str. 32

Opširnije