1. Vjernik ako nije izgubio abdest ima potpuno pravo da klanja više namaza (sabah, podne, ikindiju, akšam, jaciju) s jednim abdestom. Sve dok je pod abdestom može klanjati namaze, bez obzira da je u pitanju nafila ili obavezni namaz.
2. Pohvalno je (a ne obaveza) vjerniku ako je s abdestom klanjao jedan namaz, da za svaki novi namaz obnovi abdest, pa makar i ne bio izgubio abdest. Pod pojmom jednog
Opširnije

Pitanje: Kako će postupiti osoba kojoj konstantno izlazi mokraća?

Odgovor: Osoba kojoj nekontrolirano i često izlazi mokraća naziva se “sahibi-uzur”. U tom slučaju šerijatski obaveznik, prema mišljenju većine islamskih učenjaka, dužan je abdestiti se za svaki namaz. Alija b. Ebu Talib bio je iskušan učestalim izlaskom mezijja , a budući da je bio zet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, stidio se pitati o tome, pa je poslao jednog od ashaba

Opširnije

Preveo: Abdusamed Nasuf Bušatlić
U Kur’anu se na mnogim mjestima spominje izraz  tezkije, koji u kur’anskoj semantici uvijek ima isto značenje, a to je čišćenje duše i moralno usavršavanje. Jedan od ajeta u kojem se spominje ovaj termin je i ajet o zekatu iz sure Et-Tevbe, u kojem stoji: Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš (ve tuzekkihim), i pomoli se za njih, molitva

Opširnije

U vrevi(galami, gužvi) i kolotečini savremenog načina života, čovjek ponekad zaboravi kolika je Allahova milost i kako na jednostavan način, u kratkom vremenskom periodu, može postići velike nagrade. Neizbrojiva su djela za koja Uzvišeni Allah obećava nagradu, bez obzira na to što su mala i što ih svakodnevno izvršavamo nesvjesni nagrade koju za njih možemo postići. Ilustrativan primjer za to jeste odlazak u džamiju. Naime, prilikom samo jednog odlaska u

Opširnije

Odlike zikrullaha !

1- Veoma lagahan ibadet.
2- Postoje mnoge različite forme zikrullaha.
3- Za zikrullah nije uvjet abdest, niti okretanje prema kibli, niti posebna odjeća.
4- Velika nagrada.

Neki zikrovi: Allahu ekber, Subhanallah, El-hamdulillah, La havle ve la kuvvete illa billah, Estagfirullah, La ilahe illellah, Subhanellahi ve bi hamdihi, Subhanallahil-azim.

Elvedin Pezić

Opširnije

Zadnja trećina noći je posebno vrijeme za vjernika, vrijeme o kojem nas je obavijestio Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekavši: „Silazi naš Gospodar, tebareke ve te’ala, svake noći na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći i kaže: Ko će mi dovu uputiti pa da mu se odazovem, ko će od mene (nešto) tražiti pa da mu dam, ko će Me tražiti oprosta pa da mu oprostim?“ (Buharija i

Opširnije

Možda nikada nisi probao da ga uradiš, pa šta misliš da probaš danas?
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Abdest ne čuva niko osim pravi vjernik.” (Sunen Ibn Madže)
To jest: samo pravi vjernik nastoji stalno biti pod abdestom.
A zašto bi ovo bilo posebno vrijedno djelo?
Pa zato što je ovo djelo koje ljudi ne vide i vidi ga samo Allah. To znači da vjernik,
Opširnije

Suljo Hodžić je bio simbol notornog alkoholičara, i kad kažeš Suljo iz Podžeplja, znalo se da je to taj Suljo, nema drugog Suljo. I to Suljo koji nemože bez flaše nikako. Ifet efendija kad je došao u taj džemat, on je znao da i taj Suljo ima negdje neku klicu imana u sebi, ali samo treba priči Sulji. 

Eh sad kako prići Sulji? Ti kad dođeš pijanici i kad kažeš
Opširnije

Hadis u kojem Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kaže nakon što pojasnio kako se uzima abdest: “Zatim, ako on ustane i klanja, zahvali Allahu, pohvali ga i veliča onako kako Mu dolikuje i svoje srce preda Allahu (u namazu), napustit će namaz kao na dan kada ga je majka rodila!” (Muslim), nije ništa manje vjerodostojan od onog u kojem kaže: “Onaj ko obavi hadždž, bez spolnog odnosa i bez griješenja,

Opširnije