Šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, rekao je: ”Svaki put kada se iman čovjeka poveća učenjem Kur’ana, Allah mu otvori mnoge dokaze ubjeđenja, što nije u mogućnosti naći u nekoj drugoj knjizi. Stoga, podstičem sebe i vas, na punu marljivost u učenju Kur’ana, razmišljanju o njemu, promišljanju o njegovim ajetima i radu po istim. Pokušaj to učiniti, vrati se Kur’anu na ovaj način, i pogledaj šta će se desiti tvome srcu, od

Opširnije

Najveličanstveniji ajet u Kur’anu !!!

Vjerodostojni hadisi Allahovog Poslanika potvrđuju da je ovo najveličanstveniji ajet u cijelom Kur’anu.

Pročitaj ovaj ajet nekoliko puta. Lagano. Razmišljajući o njegovom značenju.

Pokušaj shvatiti zašto je ovo najveličanstveniji ajet u cijelom Kur’anu.

“Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko

Opširnije

Ja okrećem lice svoje, kao pravi vjernik (hanif), prema Onome koji je nebesa i zemlju stvorio, ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju!"

Kur’an, sura En’am, ajet 79

Opširnije

Najbolji Allahovi robovi na Zemlji su poslanici i vjerovjesnici.

Allah Poslanik u vjerodostojnom hadisu je kazao: „Najtežu patnju na Sudnjem danu će imati onaj ko ubije vjerovjesnika ili njega ubije vjerovjesnik.“ (Ahmed, šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim u više svojih knjiga.)

Uzvišeni Allah u opisu Benu Israila spominje i da su ubijali vjerovjesnike.

Kazao je Uzvišeni Allah: „I Mi smo Musau Knjigu dali i poslije njega smo jednog za

Opširnije

Zadnja dva mjeseca od mog preseljenja sam imao desetak (i više od 10) osoba sa tumorom ili rakom na rukji.

Svi su reagirali na rukji i postoji mogućnost da su njihove bolesti od džinsko-šejtanskih napada.

Šejh ibn Džibrin navodi da većinu teško izlječivih bolesti uzrokuju džini koji su počinjeni sihirbazu. Šejh kaže da oni ulaze u tijelo i obustavljaju efikasno funkcionisanje organa, iscrpljuju tijelo, povećavaju bolest, nakon čega ljekarni ne

Opširnije

Biografija: Ali(ja) Ibn Ebī Tālib, r.a.

Hazreti ʿAli(ja), r.a., je sin Ebū Ṭāliba, jednog od amidža Muhammeda, s.a.v.s., i Fāṭime, kćerke Eseda. Rođen je u Mekki 13. redžeba desetak godina prije poslanstva Muhammeda, s.a.v.s. Islam je prigrlio među prvima, odmah nakon Hatidže, supruge Muhammeda, a.s. Islam je, dakle, primio još kao dijete. Budući da je bio tako mlad, nikada nije obožavao kipove. Hazreti ʿAli(ja), r.a., je i zet Muhammeda, s.a.v.s.,

Opširnije

Svojim aktivnostima na društvenim mrežema i na YouTubeu kreativni pojedinci su, bez bilo čije podrške, uspjeli da okupe stotine hiljada mladih ljudi koji su njihove videozapise naučili napamet. Zar mi kao kolektiv nismo u stanju da “stvorimo” neku novu islamsku internetsku zvijezdu koja će se na originalan način približiti našoj omladini i ponuditi im islamske principe na savremen i moderan način, onako kako to oni mogu razumjeti?
Svakim danom sve

Opširnije