Biografija: Hadīdža, kćerka Huvejlida

Hadīdža je kći Ḫuvejlida i Fāṭime, rođena 555. Ili 556. godine u Mekki, 68 godina prije hidžre. Pripadala je mekkanskom rodu Esed od plemena Kurejš(a). Sugrađani su je nazivali Tādžira (trgovkinja) i Ṭāhira (čista). Historija je pamti kao inteligentnu, odlučnu i dostojanstvenu ženu. Njen otac Ḫuvejlid, koji je umro 585. godine, bio je uspješan trgovac, i njegovo umijeće poslovanja prenio je na svoju kćerku Hadīdžu, koja

Opširnije

Živi insan u nadi da nešto posjeduje, živi u nadi da je vlasnik nečega, a sve mu je dato samo na tren. U jednom trenu mu može biti dato i oduzeto. Sve. Čitav njegov svijet može nestati u jednom trenu. Svijet satkan od iluzija i nada.
16. juli.Dženaza. Dijete. Beba. Djevojčica. Nije ugledala ovaj svijet.
Nije vidjela plavetnilo neba, nije upoznala majku, ni oca, nenu, djeda. Nije čak ni zaplakala.

Opširnije

Na Sudnjem danu šefat (zauzimanje) činiće:

1. Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem
2. drugi poslanici
3.
meleci
4.
šehidi
5.
djeca vjernika
6.
Kur’an
7.
post

Allah će nakon svih ovih zauzimanja kazati:  "Zauzimali su se meleci i poslanici i vjernici, i nije ostao niko osim Mene, koji sam Najmilostiviji."

Uzroci koji dovode do šefata:

1. Ispoljavanje Allahove jednoće i činjenje ibadeta iskreno u ime Njega
2.

Opširnije

Ebu Hurejre, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko prati dženazu umrlog muslimana vjerujući (iskreno) i računajući (samo na Allahovu nagradu) dok se klanja dženaza-namaz i završi pokop, povratit će se sa nagradom od dva kirata. Svaki kirat je veličine Uhuda. Ko umrlom klanja dženazu pa se povrati prije nego on bude pokopan, vratit će se sa jednim kiratom. "
Hadis bilježi: Buhari

Opširnije