U zadnjoj epizodi događaja prije konačnog pada muslimanskog Endelusa u ruke kršćana 1492. nakon nešto manje od 800 godina vladanja muslimana u Španiji, navest ćemo poučne događaje onima koji pouku uzimaju. Naime, španski kralj Ferdinand III i kraljica Izabela, 895 po hidžri (1490 po miladiju) opsjedaju Granadu sa svih strana, zadnje utočište i uporište muslimana u Endelusu. Kršćanski kralj traži od namjesnika Ibn Ahmera Sagira da preda grad i napusti

Opširnije

1. Pokajanje – tevba.
Allahov poslanik je rekao: “Ko se pokaje prije nego što Sunce izađe sa zapada, On će mu primiti tevbu.” (Muslim, br. 2703). Muhammed, alejhiselam, takođe kaže: “Doista uzvišeni Allah prima tevbu čovjeka sve dok duša ne dođe u grkljan.

2. Izlazak radi traganja za naukom.
Allahov poslanik, s.a.v.s, kaže: “Ko bude slijedio put koji vodi ka nauci, Allah će mu olakšati

Opširnije

Ibnul Kajjim, Alah mu se smilovao, kaže da se od šejtana možemo zaštiti na deset načina:

1. Traženjem zaštite kod Allaha.

2.Učenje sura (El-Felek i En-Nas) je štit

One na zadivljujući način štite od šejtana. Zato je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Utjecatelji se neće utjecati njima sličnim.”(1) Njima je tražio zaštitu svake noći pred spavanje, (2) i Ukbeu je naredio da ih uči na kraju svakog namaza. (3)

Opširnije

Vaše pravo polje djelovanja ste vi sami. Ako u tome uspijete, onda će vam na drugim poljima biti lakše. Ako budete slabi sa samim sobom onda ćete prema drugima biti nemoćni i neuspješni. Zato, prvo eksperimentišite sa samim sobom i imajte na umu da cjelokupni dunjaluk očekuje generaciju posebne omladine, sa potpunom čistotom, te vrjednim i snažnim moralom. A evo i nekih načina za brisanje sopstvenih grijeha prije nego počnemo

Opširnije

Prenosi se od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je Allah, subhane ve teala, obećao da neće ući u Džehennem onaj koji čini ova tri djela:

1. Predanost u obavljanju namaza u njihovo vrijeme, a posebno sabaha i ikinije namaza

Prenosi Ebu Bekr ibn Umare ibn Ruejbe, od svoga oca da je rekao: ”Čuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, kad kaže: ‘U Džehennem neće ući onaj ko klanja

Opširnije

Allah je u svakoga covjeka usadio ljubomoru.


**Ljubomora je nagon i instikt koji izvire iz duse koja zenu postce na pokrivanje, dok je strasti podsticu na otkrivanje.

**Ljubomora je jedna od odlika kojom je Allah darovao zenu kada je u prsa njenog muza usadio ljubomoru.

**Ljubomora pomaze da covjek zastiti svoju zenu i druge rodake i da ih cuva od nasrtanja pokvarenjaka.

**Islam smatra dzihadom odbranu casti i ljubomoru koja

Opširnije

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s.,  rekao: “Ko na Allahovom putu žrtvuje par od svoga dobra, pozvat će se sa svih džennetskih vrata: ‘O Allahov robe, to je dobro.’ Ako je bio od onih koji su redovno namaze obavljali, bit će pozvan s vrata namaza. Ako bude od boraca na Allahovom putu, bit će pozvan s vrata džihada. Ako bude postač, bit će pozvan s vrata

Opširnije

Od Ebu-Hurejrea, r.a., prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Ko umre a da nije išao u borbu (džihad), niti je sebi govorio da ide u borbu, taj je umro s jednim ogrankom (osobinom) munafikluka (licemjerstva).’"
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije

Od Ebu-Hurejre, r.a., prenosi se da je rekao: "Pitao je Poslanik, s.a.v.s.: ‘Hoćete li da vas uputim na ono čime će vam Allah izbrisati grijehe i povećati vaš stepen?‘ Rekoše: ‘Hoćemo, o Allahov Poslaniče.’ On reče: ‘Temeljno uzimanje abdesta u najtežim uslovima, mnogo koraka do mesdžida i iščekivanje namaza poslije namaza, vam je kao pripravnost za džihad."
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije