Danas ljudi mnogo govore o Dedžalu i povode se za veoma devijantnim interpretacijama ove davno najavljene fitne. Kad god se po strani ostave riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i zanemare se jasna tumačenja njegovih riječi od strane cijenjene uleme, onda ljudi neminovno zastranjuju u shvatanju. Vratimo se činjenicama, a po strani ostavimo zamršena i zabludjela shvatanja. Dedžal (ar. dedžele – varati, obmanjivati) je veliki obmanjivač, a u nastavku ćemo

Opširnije

Nisam vas zaboravio 😀

Svim vjernicima, onima koji se nadaju Allahovoj milosti, onima koji vole Allaha i Njegova Poslanika i koji se trude da što više u svome životu slijede Muhammeda saws, iskrene čestitke za ovaj veliki blagdan, Bajram šerif mubarek olsun i Tekabel Allahu Mina We Minkum.

Allah vam uslišio dove, oprostio vam grijehe i sa vama najbližim vas uveo u Džennet.

Gospodaru, Tvojom odredbom bili smo uskraćeni društva

Opširnije

Jusejr ibn Džabir koji kaže: "U Kufi je zapuhao jak crveni vjetar, pa jedan čovjek – kojem to nije bio običaj – dođe Abdullah ibn Mesudu r.a. i reče: Abdullahu, došao je Kijametski dan!? Abdullah je bio oslonjen pa se uspravi i reče: " Kijametski dan neće nastupiti sve dok ne nastupi vrijeme u kojem se neće ni nasljedstvo dijeliti niti će se radovati ratnom plijenu". Zatim je pokazao rukom

Opširnije

Prenosi se od Fatime, r.a. da je rekla:
"Čula sam Vjerovjesnikovog glasnika kako viče: ‘zajednički namaz!’ Otisla sam u dzamiju i klanjala sa Allahovim Poslanikom, s.a.w.s, a bila sam u prvom safu zena. Kada Allahov s.a.w.s, a bila sam u prvom safu zena. Kada Allahov Poslanik s.a.w.s, zavrsi namaz, smijuci se sjede na minber i rece: ‘Neka svako ostane na svom mjestu’, a onda nastavi: ‘Znate li zbog cega

Opširnije

Huzejfe ibn Usejda al-Gafarija  je rekao. – Došao je do nas Poslanik, s.a.v.s, idući sa Arefata, a mi smo razgovarali o Sudnjem danu, i on je rekao: "Neće nastupitit Sudnji dan dok ne vidite deset znakova:  Izlazak sunca sa zapada, dim (duhan), životinju (dabbe), izlazak Jedžudža i Medžudža, silazak Isaa Ibn Merjem, Dedžala i tri velika pokreta tla, na istoku na zapadu i na Arabijskom poluotoku, vatru

Opširnije

Jusejr ibn Džabir koji kaže: "U Kufi je zapuhao jak crveni vjetar, pa jedan čovjek – kojem to nije bio običaj – dođe Abdullah ibn Mesudu r.a. i reče: Abdullahu, došao je Kijametski dan!? Abdullah je bio oslonjen pa se uspravi i reče: " Kijametski dan neće nastupiti sve dok ne nastupi vrijeme u kojem se neće ni nasljedstvo dijeliti niti će se radovati ratnom plijenu". Zatim je pokazao rukom

Opširnije

Ebu Derda’, r.a., pripovijeda da je Resulullah (s.a.v.s.) rekao: "Ko nauči (napamet) deset ajeta s početka sure El-Kehf, će biti sačuvan od Dedžala." U drugom predanju stoji:"… s kraja sure El-Kehf."
Hadis bilježi: Muslim

Opširnije