Uzvišeni Allah, rekao je: ”A ova Knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena…”( El-En’am, 155.)
Neki komentatori Kur’ana kazali su: “Uposlili smo se učenjem Kur’ana, pa nas je zadesio berićet i dobro na dunjaluku.”
Imam Ibrahim el-Makdisi savjetovao je svog učenika Abbasa b. Abdudda’ima, rahimehumullahu, govoreći: “Mnogo uči Kur’an, ne ostavljaj ga, jer će ti on olakšati tvoje potrebe onoliko koliko ga budeš učio.”

Sanel Ramić

Opširnije

Galama, gužve, okovi dunjaluka, visoke zgrade koje se nadvijaju nad malenim džamijama, žurba za kupovinama i rasprodajama, zavjet modi i materijalizmu… Obrazovani ljudi marljivo rade za svoje diplome koje su zabilježene na papiru: za prestiž, priznanje, položaj i moć… Kuće su sve veće, zabave, glazba, ples, slobodno miješanje spolova itd. Sve je ovo sastavni dio današnjice.

Poslanikov primjer

Uzbuđenja u svijetu dugo su postojala čak i prije dolaska poslanstva Muhameda,

Opširnije

Dunjaluk je pun kontradiktornosti

Umrli nas posjećuju u snu, a živi nas i ne selame.

Vidimo lijepa lica, ali tama grijeha ih pokriva, a vidimo ona suprotna,ali sjaj imana zrači iz njih.

Možemo imati braću i sestre, ali se osjećamo kao da smo sami, usamljeni, a opet, možemo biti jedinci, bez braće i sestara, a li da osjećamo sve one koji nas okružuju kao našu braću i sestre.

Možda ,kad

Opširnije