Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi završio namaz, predao selam, prvo što bi kazao nakon selam su riječi ‘estagfirullah’ tri puta ! Gospodaru oprosti mi !
Taj postupak nas uči da vjernik i kada završi s ibadetom to ga ne čini oholim. On i dalje srce vezuje za Gospodara. Njega moli za oprost grijeha i moli ga da primi ibadet kojeg je učinio.
Elvedin Pezić

Opširnije

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ništa ne pobuđuje toliko pažnje koliko svjedočanstvo umirućeg čovjeka. Trenutak smrti otkriva čovjekovo pravo lice i stanje njegovog srca.

Cesare Borgia (italijanski političar, 1475-1507.): “U životu sam se pripremao za sve osim za smrt, a sada evo umirem i nisam spreman za to.”

Thomas Hobbes (engleski filozof, 1588-1679.), rekao je: “Uskoro ću skočiti u mrak, i da u ovom trenutku imam cijeli svijet na raspolaganju dao

Opširnije

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čovjek neće izgovoriti: La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir – iskreno, iz dna duše, potvrđujući srcem svoje izgovaranje – a da se neće pootvarati sva nebeska vrata kako bi Uzvišeni Allah pogledao u onoga što je ove riječi izgovorio, a onaj u koga pogleda Uzvišeni Allah, dat će mu ono što traži!

Opširnije

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čovjek neće izgovoriti: La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir – iskreno, iz dna duše, potvrđujući srcem svoje izgovaranje – a da se neće pootvarati sva nebeska vrata kako bi Uzvišeni Allah pogledao u onoga što je ove riječi izgovorio, a onaj u koga pogleda Uzvišeni Allah, dat će mu ono što

Opširnije

Jednom prilikom Ebu Hanifi obratio se neki čovjek, primjetivši: “Čuo sam da ljudi iza vaših leđa govore o vama veoma ružne stvari, međutim, ja nikada nisam čuo da ste vi o nekome, iza njegovih leđa, bilo šta ružno rekli!”
Ebu Hanife je odgovorio: “To je Allahova milost, koju On podari onome koga voli!”

ZAR NE ŽELIMO DA I NAS ALLAH VOLI? Pa, što onda, iza leđa, svakodnevno spomenemo neku mahanu

Opširnije