U vrevi(galami, gužvi) i kolotečini savremenog načina života, čovjek ponekad zaboravi kolika je Allahova milost i kako na jednostavan način, u kratkom vremenskom periodu, može postići velike nagrade. Neizbrojiva su djela za koja Uzvišeni Allah obećava nagradu, bez obzira na to što su mala i što ih svakodnevno izvršavamo nesvjesni nagrade koju za njih možemo postići. Ilustrativan primjer za to jeste odlazak u džamiju. Naime, prilikom samo jednog odlaska u

Opširnije

Ummu Hani je kazivala: “Jednom, pored mene je prošao Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam mu se obratila: ‘Poslaniče, ostarjela sam i nadasve iznemogla, pa mi preporuči neko dobro djelo koje ću s lahkoćom činiti. Poslanik islama reče:

  • ‘Izgovori stotinu puta subhanallah, imat ćeš nagradu kao da si oslobodila stotinu robova iz Ismailova roda;
  • izgovori stotinu puta el-hamdulillah, imat ćeš nagradu kao da si poslala stotinu prelijepih opremljenih konja
Opširnije

Od Enesa b. Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

Ko na mene donese jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset salavata, poništiti mu deset loših djela i uzdići ga za deset deredža.
(Bilježi Ahmed, Nesai, a šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

Opširnije

** Namaz je drugi islamski šart, strogo je propisan i prvo je za šta će čovjek odgovarati na Sudnjem danu. Vjernik koji svakodnevno izvršava sve obavezne namaze, a želi da se umili svome Gospodaru, poveća svoj stepen i stekne Allahovo zadovoljstvo, često traga za dobrovoljnim ibadetima.

Iz hadisa Poslanika s.a.w.s. možemo primiti pouku na koji način ćemo izgraditi kuću u Džennetu:

1. Prenosi se od Ummu Habibe, r.a. Ona kaže:

Opširnije

Nagrade za lijepo ponašanje

  Najpotpunijeg imana je onaj koji je najljepšeg ponašanja.
  Ljubav Poslanika, alejhi-s-selām, i blizina njemu na Sudnjem danu.
  Najteža djela na vagama vjernika na Sudnjeg danu je lijepo ponašanje.
  Dostizanje stepena svakodnevnog postača i noćnog klanjača.
  Zbog lijepog ponašanja je Poslanik, alejhi-s-selām, pohvaljen u Kur’anu.
  Zbog upotpunjavanja morala je došao Muhammed, alejhi-s-selām.
  Lijepo ponašanje najviše zadivi ljude.
  Lijepo ponašanje

Opširnije

EBU HUREJRE ABDURRAHMAN Allah, dž.š. veli: "Nema druge nagrade za Mog roba mu`mina kojem Ja usmrtim njegovu voljenu osobu na ovome svijetu (njegovo dijete), pa se on – nadajući se nagradi – strpi na tom gubitku, osim Dženneta. (Sahih) Rijadussalihin br/str. 32

Opširnije