DOKLE ĆEMO STRAŠITI VJERNIKE KABUROM I SMRĆU NEPOMINJUĆU DRUGI STRANU

Zašto se potencira uvijek kaburski azab? Kažnjavanje u kaburu kakvo čovjek ne može ni zamisliti. Zašto se vjernicima ne govori i o milosti Milostivog? Zašto se vjernik ne motiviše susretom sa Gospodarom koji nas je stvorio i koji nas voli? Ideš Onom koji je milostiviji prema tebi od tvoje majke. Čemu govor samo o Allahovoj kazni koji samo straši ljude?

Opširnije

Pitanje: Zašto su meleki učinili sedždu Ademu, alejhis-selam?

Odgovor: Svevišnji Stvoritelj obavijestio nas je o sedždi koju su meleki učinili Ademu. Uzvišeni Allah kaže: “A kada rekosmo melekima: ‘Poklonite se Ademu!’ – o¬ni se pokloniše, ali Iblis ne htjede, o¬n se uzoholi i posta nevjernik.” Dakle, Plemeniti Stvoritelj naredio je melekima da učine sedždu Ademu. Ovom sedždom meleki su izrazili svoju pokornost Allahu, s jedne strane, i ukazali poštovanje Ademu,

Opširnije

Ne odustaj od dove ma koliko gijeha da si počinio, jer Allah je i dovu Iblisu uslišao!!!

Imam Nevevi, rahimehullah, navodi da je Sufjan ibn Ujejna, rahimehullah, rekao: “Neka nikog ne spriječi da upućuje dove Allahu Uzvišenom, to što dobro poznaje grijehe svoje, jer se Allah, Uzvišeni, odazvao i uslišao dovu najgorem stvorenju Iblisu, kada je rekao:

“Daj mi vremena do Dana njihova oživljenja!” – zamoli on. “Daje ti se

Opširnije

Šejhul-islam Ibn Tejmijje rekao je: “Novotarija (bid’at) je draža iblisu (šejtanu) od običnog grijeha, zato što grješnik zna da griješi i kaje se, dok novotar misli da je ono što on radi pokornost Allahu i zbog toga se ne kaje.

(Medžmū’ul-fetāva, 11/633)

Opširnije

Sufjan b. Ujejne je rekao: "Neka nikoga od vas od dove ne odvraća to što o sebi zna, jer se Uzvišeni Allah odazvao i udovoljio dovi najgorem stvorenju, Iblisu, neka je na njega Allahovo prokletstvo, kada Ga je zamolio: ‘ Gospodaru moj, daj mi vremena do dana kada će oni biti oživljeni ‘"! (Kur’an, El-Hidžr, 36.)

Opširnije

Kada džennetlije uđu u Džennet, ako ne budu vidjeli svoje prijatelje sa kojima su se družili na dunjaluku, a koje su poznavali po dobru, oni će pitati za njih, govoreći: ”Gospodaru, mi smo imali braću na dunjaluku koji su zajedno sa nama klanjali namaz i postili, a ne vidimo ih u Džennetu?” Allah će im reći: Idite i izvedite iz Džehennema svakog čovjeka u čijem srcu je

Opširnije

Čut ćemo mnoge kako se žale na različite probleme u svojim kućama, bilo da se radi o porodičnim problemima, bilo o duševnim nemirima, bilo o nedostatku bereketa ili se žale na djecu, itd., a uglavnom nisu svjesni odakle ti problemi dolaze.

Istina je da dolaze od šejtana, koji ima samo jedan zadatak; da uznemirava čovjeka, da ga zavodi, kao što je obećao i na što se zavjetovao, nakon što ga

Opširnije

Rekli su Ibrahimu ibn Edhemu, (Allah mu se smilovao), o ajetu: «Zovite me i ja ću vam se odazvati»: – Mi zovemo, ali nam se niko nije odazvao.
Na to im on odgovori:
– Spoznali ste Allaha, ali ne ispuniste dužnosti prema Njemu.
– Čitate Njegovu knjigu, ali ne radite po njoj.
– Zagovarate neprijateljstvo Iblisa, ali ga ipak smatrate vođom.
– Govorite da volite Poslanika s.a.w.s., a ostavljate njegovu

Opširnije