Deset najboljih trenutaka za upućivanje dove su:

 1. U zadnjoj trećini noći,
 2. Dok ste na sedždi,
 3. Između ezana i ikameta,
 4. Na kraju obaveznih namaza,
 5. Kada pada (se spušta) kiša,
 6. Dok putujete,
 7. Kada prekidate svoj post (kada se iftarite),
 8. Kada donosite salavate na Poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
 9. Na danu ‘Arefata,
 10. Kada posjećujete bolesnu osobu.

Izvori:

 1. Sahih Buhari,
 2. Sahih Muslim,
 3. Ahmed, Ebu Davud i Tirmizi,
 4. Tirmizi,
 5. Ebu Davud i Ibn Madže,
 6. Bejheki
Opširnije

1. Pokajanje – tevba.
Allahov poslanik je rekao: “Ko se pokaje prije nego što Sunce izađe sa zapada, On će mu primiti tevbu.” (Muslim, br. 2703). Muhammed, alejhiselam, takođe kaže: “Doista uzvišeni Allah prima tevbu čovjeka sve dok duša ne dođe u grkljan.

2. Izlazak radi traganja za naukom.
Allahov poslanik, s.a.v.s, kaže: “Ko bude slijedio put koji vodi ka nauci, Allah će mu olakšati

Opširnije

Božiji Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, rekao:“Čudno je to sa mu’minom, sve što mu se desi, za njega je dobro, a to je svojstveno samo mu’minu. Ako ga zadesi dobro, on zahvaljuje Allahu dž.š. i to bude dobro po njega. A ako ga zadesi kakva nevolja, on se strpi, i to opet bude dobro po njega.”(prenosi Muslim)

Djela koja brišu grijehe:

1. Pokajanje – tevba
2. Izlazak radi traganja za

Opširnije

Ovaj plan i program koji ćemo navesti, može se, naravno, korigovati i prilagoditi mogućnostima, kako kome odgovara, ali je jako bitno da kada nas nešto mimoiđe u jednom od ovih navedenih termina, pokušamo to nadoknatiti u jednom od narednih…

Hvala Allahu Gospodaru svjetova! Nek je selam i salavat na najodabranijeg Poslanika Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe, a zatim: Rekao je Allah, subhanehu ve te’ala:

وَفِي

Opširnije

Dragi postači, važno upozorenje!
Dr.Edib Rizvi iz bolnice u Karači, Pakistan, upozorava da strogo vodite računa da ne prekidate post (da se iftarite) sa GAZIRANIM SOKOVIMA (Cola, Fanta i slično) jer nakon dugosatnog posta bubrezi usporavaju svoju funkciju tako da gazirana tekućina stvara šok za bubrege i može dovesti do njihovog prestanka rada!
Isto tako ne iftarite se sa pretjerano hladnim napitcima niti gaziranim sokovima.

Proširite ovu poruku dalje, možda

Opširnije

Evo nekoliko dova na koje se Allah, dž.š., odaziva svojim robovima:

1. Dova koja izbavlja iz nevolje: O, ti, kojem je zemlja postala tijesna zbog nevolje i iskušenja koje te je snašlo, uputi ovu dovu Allahu, dž.š., i nadaj se skorom i sigurnom izbavljenju iz nevolje:

Od Sa’d ibn Ebi Vekasa, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nema nijednog vjernika, kojeg snađe

Opširnije

Vaše pravo polje djelovanja ste vi sami. Ako u tome uspijete, onda će vam na drugim poljima biti lakše. Ako budete slabi sa samim sobom onda ćete prema drugima biti nemoćni i neuspješni. Zato, prvo eksperimentišite sa samim sobom i imajte na umu da cjelokupni dunjaluk očekuje generaciju posebne omladine, sa potpunom čistotom, te vrjednim i snažnim moralom. A evo i nekih načina za brisanje sopstvenih grijeha prije nego počnemo

Opširnije

1) Odulji sa sehurom (sufurom), a požuri sa iftarom. To je sunnet-praksa Allahovog poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a njegova uputa je najbolja uputa.

2) Ostavi nekoliko minuta pred početak zore (pred kraj sehura, sufura, ručka) u kojima ćeš činiti ISTIGFAR, tj. kajati se za svoje grijehe i oprosta za njih od Allaha tražiti. Ovo je osobina pravih muslimana, Džennetlija, da traže oprosta u praskozorje.

3) Tokom dana kada

Opširnije

Od Selmana r.a. prenosi se sljedeći hadis:"Održao nam je Poslanik, a.s., hutbu na kraju mjeseca ša’bana i tom prilikom rekao: "Ljudi, dolazi vam veličanstveni mjesec, mjesec pun bereketa, u kojem ima jedna noć vrednija od hiljadu drugih mjeseci." Allah dž.š. odredio je u tome mjesecu post kao strogu obavezu, a teraviju – namaz koji se obavlja u tim noćima kao dobrovoljni vid ibadeta. Ko se Allahu dž.š. približi kakvim

Opširnije

1.– Ebu Hurejre, r.a, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: Ko posti ramazan vjerujuci i nadajuci se nagradi… bice mu oprosteni grijesi koje je prethodno pocinio!

2.– Ebu Hurejre, r.a, takode, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s: Kada nastupi ramazan, otvore se dzennetska, zatvore dzehennemska vrata, a sejtani se povezu! Tumaceci ovaj hadis Kadi Ijad napominje da se ovdje radi o jednoj vrsti savjesnijeg odnosa vjernika spram

Opširnije