• Zato što su izvori islama, kur’an i sunnet Allahovog Poslanika, autentični !
  • Zato što jasno definiše obaveze insana prema Gospodaru i njegova prava kod Gospodara !
  • Zato što poziva čistom monoteizmu kojeg može razumjeti svaki insan !
  • Zato što je Muhammed, alejhi selam, pečat svim poslanicima, nakon njega neće više biti poslanika do Sudnjega dana !
  • Zato što je zabranjeno ljude silom goniti u islam !
  • Zato što islam nudi
Opširnije

Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao Muaza u Jemen i rekao:
Ti odlaziš narodu koji su sljedbenici nebeske Knjige, pa ih prvo pozovi da posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja Allahov poslanik. Ako se tome pokore, onda ih obavijesti da im je Uzvišeni Allah kao strogu obavezu propisao pet namaza u toku svakog dana i noći. Ako se tome

Opširnije

Nepobrojive su izjave islamskih učenjaka u kojima pohvalno govore o šejhul-islamu Ibn Tejmijji. Pročitajmo zajedno neke od izjava koje su o Ibn Tejmijji izrekli najvećih islamski znalci.

1. Šejhul-islam Ez-Zehebi, govoreći o Ibn Tejmijji, u svome djelu Mu’džemuš-šujuh, kaže: “Ahmed b. Abdulhalim ed-Dimeški el-Hanbeli Ebu Abbas Tekijjuddin, naš učitelj i šejhul-islam, čovjek kojem u našem vremenu nema premca u pogledu znanja, spoznaje, hrabrosti, inteligencije, božanskog prosvjetljenja, plemenitosti, savjetovanja ljudi, pozivanja

Opširnije

Činjenica da je dobročinstvo prema majci ispred dobročinstva prema ocu, najbolje ukazuje kakav stepen uživa majka u dini-islamu.

Ebu Hurejra kazuje:

“Jedan je čovjek otišao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao: ‘Allahov Poslaniče, ko je najpreči da se prema njemu lijepo odnosim?’ ‘Tvoja majka’, odgovorio je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. ‘A ko onda?’, upitao je ovaj čovjek. ‘Tvoja majka’, odgovorio je Poslanik, sallallahu

Opširnije

Ebu Umama el-Bahili prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Odrješivat će se veze / karike islama, jedna po jedna, pa kad god se odriješi jedna, ljudi će se prihvatiti za onu koja slijedi. Prva veza koja će se odvezati jeste suđenje po Allahovom zakonu, a zadnja je namaz.

(Ahmed, br. 22.160; šejh Albani ocijenio je ovaj hadis vjerodostojnim u više svojih djela. Pogledat: Sahih

Opširnije

Savršenstvo Islama ogleda se i u tome da zabranjuje ljude prisiljavati u Islam !!!

Nema prisile u vjeru, Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u Taguta, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. – A Allah sve čuje i zna.” (El-Bekara, 256)

Onaj ko ne može Pravi put, put Islama, razlikovati od nevjerstva i zablude, takav nije

Opširnije

Oni koji ne poznaju suštinu islama, na osnovu javnih istupa, mogu pomisliti da je islam vjera manifestacija, ceremonija, koncerata, dovišta i sl.
Fokus islama je na robovanju Uzvišenom Allahu kroz namaz, post, zekat, hadž…
Islam uređuje međuljudske odnose, njeguje moralne vrijednosti i zabranjuje razvrat svih oblika, alkohol, kocku, korupciju, mito, činjenje nasilja i nepravde…
Držite se izvornog islama. Neka vaše razumijevajte Kur’ana i sunneta bude usklađeno sa razumijevanjem ashaba, jer

Opširnije

Omer b. el-Hattab, radijallahu anhu, kada je kao halifa otišao u Šām, nakon njegovog osvojenja, u doček mu je izašla muslimanska vojska. On je bio u izāru, na nogama je imao mestve, a na glavi turban. Svoju devu (jahalicu) vodio je za uzde gacajući nogama po vodi. Kada su ga vidjeli u takvom stanju, začuđeno mu rekoše: „O Vođo pravovjernih, u susret ti dolazi čitava vojska i komandanti iz

Opširnije