Želiš li da tvoje dobro djelo bude primljeno kod Allaha ?!

Svi mi žudimo da naša dobra djela budu primljena / makbul kod Uzvišenog Allaha, pa da za njih budemo i nagrađeni.

‘Samo’ su dva uvjeta na koja moramo paziti kako bi naše dobro djelo bilo primljeno kod Gospodara.

1- Iskrenost
Da priliko činjenja dobrog djela naša namjera u srcu bude čista, da tim djelom samo želimo Allahovo zadovoljstvo. Daleko

Opširnije

Ummu Hani je kazivala: “Jednom, pored mene je prošao Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam mu se obratila: ‘Poslaniče, ostarjela sam i nadasve iznemogla, pa mi preporuči neko dobro djelo koje ću s lahkoćom činiti. Poslanik islama reče:

  • ‘Izgovori stotinu puta subhanallah, imat ćeš nagradu kao da si oslobodila stotinu robova iz Ismailova roda;
  • izgovori stotinu puta el-hamdulillah, imat ćeš nagradu kao da si poslala stotinu prelijepih opremljenih konja
Opširnije

Mnogo ljudi je nesretno iz razloga što je danas poduzelo sve da postigne tjelesna blagostanja, a baš ništa da dosegne ona duhovna.
Pa čak, misle da kroz tjelesne užitke raste duhovna sreća. Kakva šteta za sve koji tako žive.

Ti si muslimanka. Vjernica. Zamisli da ima neko kome prođe jedan dan u kojem jede, pije, sladi se i onim vrstama hrane koje tijelo i ne treba ali ih oko i

Opširnije

Od potpunog edeba (lijepog ponašanja) i razboritosti jednog čovjeka jeste da ne otkriva pred drugima od svog tijela osim ono što je nužno da otkrije, suprotno onome što rade mnogi muškarci danas otkrivajući svoja prsa, stomake, mišiće, koljena i sl.

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Mūsā, alejhis-selam, bio je puno stidljiv, oblačio se potpuno, od njegove kože se (skoro) nije ništa vidjelo…” (Buhari, 3404)

Opširnije