Biografija: Omer Ibn El-Hattab

On je Omer, sin El-Hattaba i Hantame, otac Hafsin, Kurejšija, iz plemena Adijj ibn Ka’b, jednog od ogranaka plemena Kurejš. Njegova majka je bila sestra Ebu Džehla b. Hišama. Ebu Džehl je, dakle, bio Omerov dajdža. Mada postoje različiti pogledi na godinu rođenja hazreti Omera, neki historičari ističu da je rođen u Mekki 13 godina poslije Godine slona, tj. 584. godine. Pleme ili klan Adijj ibn

Opširnije

Nepobrojive su izjave islamskih učenjaka u kojima pohvalno govore o šejhul-islamu Ibn Tejmijji. Pročitajmo zajedno neke od izjava koje su o Ibn Tejmijji izrekli najvećih islamski znalci.

1. Šejhul-islam Ez-Zehebi, govoreći o Ibn Tejmijji, u svome djelu Mu’džemuš-šujuh, kaže: “Ahmed b. Abdulhalim ed-Dimeški el-Hanbeli Ebu Abbas Tekijjuddin, naš učitelj i šejhul-islam, čovjek kojem u našem vremenu nema premca u pogledu znanja, spoznaje, hrabrosti, inteligencije, božanskog prosvjetljenja, plemenitosti, savjetovanja ljudi, pozivanja

Opširnije

Kada je počelo obilježavanje mevluda?

Prvi koji su počeli sa proslavom mevluda bili su vladari u Egiptu, Ubejdije/Fatimije, u 4. hidžretskom stoljeću. Pored Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, rođendana oni su slavili i rođendane Alije, Hasana, Husejna, Fatime i dr., a obilježavali su i mnoge druge neislamske praznike. (Vidjeti: Makrizi, El-Mevā’izu vel-‘iatibār, 2/436; Kalkašendi, Subhul-e’aša, 3/576).

Ubejdije sebe nazivaju Fatimijama tvrdeći da vode porijeklo od Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem,

Opširnije