Brat Huzujfe Ali pripovijeda: “Moja majka je živjela s mojim ocem 29 godina, nikada nije izašla iz kuće svog muža bez njegove dozvole, niti je njena porodica znala šta se dešava u njenoj kući (nije im prenosila ako bi bilo kakvih problema). Živjela je s njim tri decenije, a kada je umro, rekla je: “Tako mi Allaha, nikad mi ga nije bilo dosta. Bila sam s njim u inostranstvu 8

Opširnije

Ibn Ebi Azrete ed-Dueli, rhm, bio je poznat po mnoštvu razvoda za vrijeme hilafeta Omera b. el-Hattaba, radijallahu anhu. Jednog dana zakleo je Allahom svoju suprugu da mu kaže: da li ga zaista voli ili ne? Supruga mu reče: “Ne zaklinji me Allahom!”, a on joj odgovori: “Hoću!”, pa mu ona reče: “Allah zna da te ja ne volim!” Kada je o tome

Opširnije

Dva brata, jedan oženjen, drugi neoženjen, posjedovali su farmu čije je plodno tlo davalo obilnu ljetinu.  Pola je žita pripadalo jednom bratu, a druga polovica drugom. Na početku je sve bilo dobro.

Potom bi se oženjeni brat noću povremeno budio od sna i mislio:
“To nije pravo. Moj brat nije oženjen i dobija polovicu uroda sa farme. Sa mnom je žena i petero djece, i tako sam osiguran za svoju

Opširnije

Interesanta priča o roditeljima, velikana Islama,  Salahuddina El-Ejubija. Poslanik nam je preporučio da pazimo koga volimo jer ćemo ma Ahiretu biti sa onima koje volimo.
Kada je bio na samrti Bilal ibn Rebah – prvi mujezin, njegova žena je rekla "O teško meni.." a on jo odgovorio "Blago li se meni. Sutra ćemo sresti voljene, Muhameda i njegove ashabe i njegovu  stranku, njegov ummet" i nakon toga ispustio je dušu

Opširnije

Nije uspjeh samo  u tome da kažeš:  "Ja volim.." Uspjeh je da budeš voljen, voljeti nekoga je lahko, uspjeh je biti voljen. Pa blago li se onome ko ima nekog ko ga  voli, a najljepši završetak pripada onima koje Allaha voli.  Gospodaru naš, podari nam svoju ljubav i učini da nas vole samo oni koji Tebe vole i koje Ti voliš a udalji od nas one koji su se od

Opširnije

Kako postići Allahovu ljubav:

  Slijeđenje Poslanika: Ako Allaha volite Poslanika slijedite…
  Ljubav ljudi radi Allaha. Čovjek koji je krenuo u posjetu bratu kojeg voli radi Allaha…
  Česta teoba. Allah voli pokajnike…
  Činjenje dobročinstva. A Allah voli dobročinitelje…
  Činjenje nafila. Približavanje Allahu farzima zatim nafilama dok ga Allah ne zavoli…
  Skromnost. …koji Allaha vole i Allah njih voli, ponizni su prema vjernicima…
  Skromnost prema

Opširnije