Zemlja će se strahovito potresti, od čega će se brda zdrobiti, sa zemljom izravnati i postati prašina razasuta. Mora će proključati i jedna u druga se ulijevati, pa će se u vatru žestoku pretvoriti. Nebesa će doživjeti poremećaj tako što će raspuknuti i doći će do poremećaja u silama koje čuvaju nebeska tijela, što će biti razlog njihovih sudaranja i razbijanja

Prvo puhanje u sur, koje će izazvati strah

Opširnije

Od Džabira ibn-Abdullaha se prenosi da je čuo Poslanika, a. s., da kaže: "Neprestano će u mom ummetu biti grupa koja će se boriti na strani Istine do Sudnjeg dana. I sići će Isa, a. s., pa će reći njihov vođa (Mehdi) Isau, a. s.: ‘Predvodi nam namaz!’ A on će odgovoriti: ‘Ne, vi ste vođe i imami jedni drugima! Allah je počastio ovaj ummet’"
Hadis bilježi:

Opširnije