Prenosi se da je Jakub, a.s., rekao Meleku smrti: „Imam jednu potrebu kod tebe, pa bi mi bilo drago ako bi je ispunio!“ „A šta je to?“, upita Melek smrti. „Volio bih da mi pošalješ izaslanika prije moje smrti koji će me obavijestiti da mi se približio edžel.“ „Ne boj se, poslat ću ti sigurno dva ili tri izaslanika prije smrti“, reče mu Melek smrti. Kada mu je istekao edžel,

Opširnije

Zemlja će se strahovito potresti, od čega će se brda zdrobiti, sa zemljom izravnati i postati prašina razasuta. Mora će proključati i jedna u druga se ulijevati, pa će se u vatru žestoku pretvoriti. Nebesa će doživjeti poremećaj tako što će raspuknuti i doći će do poremećaja u silama koje čuvaju nebeska tijela, što će biti razlog njihovih sudaranja i razbijanja

Prvo puhanje u sur, koje će izazvati strah

Opširnije

Rekao je Selman el-Farisi: „Trojica me nasmiju, a trojica rasplaču. Nasmije me onaj koji je ispunjen nadom u dunjaluk, a smrt mu za petama, onome ko zaboravi na smrt, a Melek smrti njega neće zaboraviti, i onome ko se smije punim ustima, a ne zna je li Allah srdit na njega ili je zadovoljan njime. A rasplaču me: nedostatak ljubavi prema Muhammedu, s.a.v.s., i njegovim ashabima, strahote smrtnih muka i

Opširnije

Prenosi se od El Bera bin Aziba r.a. da je rekao: "Otišli smo sa Resulullahom s.a.v.s. na dženazu jednog ensarije, približili smo se kaburu, pa pošto je tijelo spušteno u mezar Allahov Poslanik s.a.v.s. je sjeo pored njega, a mi smo posjedali oko Poslanik s.a.v.s.a. Bili smo mirni kao da su nam na glavama ptice. On je u ruci držao štap i njime kuckao po zemlji. Zatim je podigao glavu

Opširnije

Od Abdurrahmana b. Semureta se prenosi da je rekao: " Jednog dana,dok smo bili u Medinskoj džamiji, među nas je došao Poslanik saws i rekao:
Jučer sam vidio čudnu stvar, vidio sam čovjeka iz mog ummeta kome je došao Melek smrti da mu uzme dušu, pa je došlo njegovo dobročinstvo roditeljima i zaštitilo ga.

Vidio sam čovjeka kome se pripremalo kabursko kažnjavanje, pa je došao njegov abdest i spasio

Opširnije

Biografija: Hadīdža, kćerka Huvejlida

Hadīdža je kći Ḫuvejlida i Fāṭime, rođena 555. Ili 556. godine u Mekki, 68 godina prije hidžre. Pripadala je mekkanskom rodu Esed od plemena Kurejš(a). Sugrađani su je nazivali Tādžira (trgovkinja) i Ṭāhira (čista). Historija je pamti kao inteligentnu, odlučnu i dostojanstvenu ženu. Njen otac Ḫuvejlid, koji je umro 585. godine, bio je uspješan trgovac, i njegovo umijeće poslovanja prenio je na svoju kćerku Hadīdžu, koja

Opširnije

Kada vjernik leži na samrti dolaze mu plemeniti meleki sa prelijepim vjestima i riječima:
Doista onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah’, pa poslije budu ustrajni, silaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu, koji vam je obećan.” “Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovom svijetu, a i na onom; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god

Opširnije

U vrevi(galami, gužvi) i kolotečini savremenog načina života, čovjek ponekad zaboravi kolika je Allahova milost i kako na jednostavan način, u kratkom vremenskom periodu, može postići velike nagrade. Neizbrojiva su djela za koja Uzvišeni Allah obećava nagradu, bez obzira na to što su mala i što ih svakodnevno izvršavamo nesvjesni nagrade koju za njih možemo postići. Ilustrativan primjer za to jeste odlazak u džamiju. Naime, prilikom samo jednog odlaska u

Opširnije
1. Sadaka je jedna od vrata Dženneta.

2. Sadaka je najbolje dobro djelo, a najbolja sadaka je nahraniti gladnog.

3. Sadaka će biti hladovina osobi na Sudnjem danu, i ona spašava svog vlasnika od vatre.

4. Sadaka gasi Božiju srdžbu i smanjuje patnju u kaburu.

5. Najbolje što se može pokloniti umrlom jeste sadaka, i ona će mu biti najkorisnija i Allah će nju umnožavati.

6. Sadaka je čišćenje duše
Opširnije