Živi insan u nadi da nešto posjeduje, živi u nadi da je vlasnik nečega, a sve mu je dato samo na tren. U jednom trenu mu može biti dato i oduzeto. Sve. Čitav njegov svijet može nestati u jednom trenu. Svijet satkan od iluzija i nada.
16. juli.Dženaza. Dijete. Beba. Djevojčica. Nije ugledala ovaj svijet.
Nije vidjela plavetnilo neba, nije upoznala majku, ni oca, nenu, djeda. Nije čak ni zaplakala.

Opširnije

Imam Taberani u "Mu’džemu-l-evsatu", Hakim u "Mustedreku", Ibn Hibban u "Sahihu" i drugi, sa dobrim lancem prenosilaca, bilježe hadis od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada se mrtvi spusti u svoj kabur, on čuje topot obuće onih koji odlaze od njega. Ako bude vjernik, namaz će mu biti iznad glave; post s njegove desne strane; zekat s njegove lijeve strane; dobra

Opširnije