Nepobrojive su izjave islamskih učenjaka u kojima pohvalno govore o šejhul-islamu Ibn Tejmijji. Pročitajmo zajedno neke od izjava koje su o Ibn Tejmijji izrekli najvećih islamski znalci.

1. Šejhul-islam Ez-Zehebi, govoreći o Ibn Tejmijji, u svome djelu Mu’džemuš-šujuh, kaže: “Ahmed b. Abdulhalim ed-Dimeški el-Hanbeli Ebu Abbas Tekijjuddin, naš učitelj i šejhul-islam, čovjek kojem u našem vremenu nema premca u pogledu znanja, spoznaje, hrabrosti, inteligencije, božanskog prosvjetljenja, plemenitosti, savjetovanja ljudi, pozivanja

Opširnije

“Pet hiljada godina ropstvo se sprovodi na potpuno isti način: ‘Najteraj narod da ne zna za drugačije, da ne zna za bolje.’ Za ovih 30 godina, dio naroda je natjeran da vjeruje da zaista ne može drugačije, da ne može bolje.”

Muftija Muamer Zukorlić

Opširnije

“Na koji način da saznaš kakav je ko? Učini mu dobro i posmatraj ga. Ako bude dobar, karakteran i kvalitetan čovjek on će biti zahvalan i uvijek će vam na dobro uzvraćati dobrim. A ako bude loš čovjek, što ste mu više dobra učinili oči će htjeti da vam iskopa. Jer vaše dobro raskrinkava njegovo nedobro. I onda ta dva susreta u ljudima proizvode komplekse, razne psihološke deformacije. Prosto ga

Opširnije

Allah nikog nije opteretio nečim što nije kadar. Neko će mi reći: ‘Muftija, ja ne mogu sve ovo što ti pričaš, preteško je.’ Ne moraš to meni pričati. Možeš sebi reći – ali ćeš na Sudnjem danu morati naći opravdanje. Jedni drugima možemo blefirati. Meni dođu i kažu: ‘Pa znaš kako, Muftija, teška je situacija, ja ne mogu…’ Nemoj! Ništa vi ne radite radi mene. Moje je samo da vam

Opširnije

Kod nas muslimana vjerske titule i vjerske pozicije nisu nikakva svetinja. One su, prosto, uloge koje mi igramo i one su drugorazredne u odnosu na ciljeve. Dakle, mi smo tamo gdje smo potrebni našem narodu. ‘Poglavarstvo’ kod nas nije neka vertikala, i zato se kod nas muslimana poglavari biraju i imaju ograničene mandate, a nisu doživotni, kao u slučaju katoličke i pravoslavne crkve.

Muftija Muamer Zukorlić

Opširnije

Čovjek u životu funkcioniše shodno snazi motiva. On se upravlja po onome što mu je na vrhu liste prioriteta. Ko sebi prizna ‘La ilahe illallah’ – da nema božanstva osim Allaha, za njega je Allahovo naređenje najskuplje, za njega je Allahov hatar najveći.”

Muftija Muamer Zukorlić

Opširnije