U vrevi(galami, gužvi) i kolotečini savremenog načina života, čovjek ponekad zaboravi kolika je Allahova milost i kako na jednostavan način, u kratkom vremenskom periodu, može postići velike nagrade. Neizbrojiva su djela za koja Uzvišeni Allah obećava nagradu, bez obzira na to što su mala i što ih svakodnevno izvršavamo nesvjesni nagrade koju za njih možemo postići. Ilustrativan primjer za to jeste odlazak u džamiju. Naime, prilikom samo jednog odlaska u

Opširnije

Interesanta priča o roditeljima, velikana Islama,  Salahuddina El-Ejubija. Poslanik nam je preporučio da pazimo koga volimo jer ćemo ma Ahiretu biti sa onima koje volimo.
Kada je bio na samrti Bilal ibn Rebah – prvi mujezin, njegova žena je rekla "O teško meni.." a on jo odgovorio "Blago li se meni. Sutra ćemo sresti voljene, Muhameda i njegove ashabe i njegovu  stranku, njegov ummet" i nakon toga ispustio je dušu

Opširnije

Bilježi Tirmizi od Abdullaha Ibn Mesuda i ocjenjuje kao hasen: ”Najpreči od ljudi meni na Sudnjem danu je onaj ko je najviše salavata na mene donosio.”…Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kazao: ”Kad god ljudi sjednu u društvu u kome se ne spominje Allah i ne donosi salavat na Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem – kajat će se zbog toga. Ukoliko Allah htjedne, kaznit

Opširnije

‘Abdullah b. ‘Amr b. el-‘As, r.a., prenosi da je čuo Allahova Poslanika, s.a.v.s., kad kaže: "Kada čujete ezan, ponavljajte za mujezinom, a zatim salavat na mene donesite, jer ko jedan salavat na mene donese, Allah će na njega donijeti deset. Potom molite Allaha da mi podari ‘El-Vesile’, mjesto u Džennetu koje ne priliči nikom osim jednom od Allahovih robova, a ja se nadam da ja budem taj rob, pa

Opširnije