Osman b. Affan, radijallahu anhu, kazuje da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Ko jacija-namaz klanja u džematu, kao da je klanjao pola noći, a ko i sabah-namaz klanja u džematu, kao da je klanjao čitavu noć.”
Hadis bilježi Muslim, 656.

Opširnije

Šejhu Ibn Bazu, koji je živio u sredini gdje je općepoznat i prihvatljiv čin dizanje ruku u namazu, kao i glasno izgovaranje amin u namazu, postavljeno je sljedeće pitanje:

Je li dozvoljeno izostaviti glasno izgovaranje amin u namazu i ne podizati ruke u namazu?”, pa je odgovorio:

“Da, ako se nalazi u sredini –među ljudima koji ne podižu ruke u namazu niti glasno izgovaraju amin, u toj je

Opširnije

Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Naređujte djeci namaz kada imaju sedam godina, a zbog toga ih (ako ne klanjaju) udarajte kada napune deset godina i razdvajajte ih u posteljini.” (Ebu Davud, 495)

Onaj ko na lijep način poziva djecu od malena na namaz, zatim od sedme godine 5325 puta im naredi namaz do desete, većinom neće imati potrebu da

Opširnije

Šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, rekao je: ”Namaz je svjetlo: svjetlo roba u njegovom srcu, na njegovom licu, u njegovom kaburu, i na Dan proživljenja… Stoga ćeš naći, da najsvjetlija lica imaju oni ljudi koji najviše obavljaju namaz, oni koji su najbogobojazniji u svojim namazima. Također, namaz je svjetlo u njegovom srcu, koje mu omogućava otvaranje vrata spoznaje Uzvišenog Allaha, vrata spoznaje Allahovih propisa, Njegovih lijepih imena i savršenih osobina. Namaz

Opširnije

Ebu Umama el-Bahili prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Odrješivat će se veze / karike islama, jedna po jedna, pa kad god se odriješi jedna, ljudi će se prihvatiti za onu koja slijedi. Prva veza koja će se odvezati jeste suđenje po Allahovom zakonu, a zadnja je namaz.

(Ahmed, br. 22.160; šejh Albani ocijenio je ovaj hadis vjerodostojnim u više svojih djela. Pogledat: Sahih

Opširnije

Od Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Čvrsto se držite noćnog namaza. On je osobenost i ustaljena praksa dobrih ljudi prije vas. On je dobro djelo kojim se približavate svome Gospodaru. On potire grijehe i sputava od činjenja grijeha.
Hadis bilježi: Tirmizi, broj: 3549, šejh Albani ovu predaju smatrao je Hasen dobrom.

Opširnije

“Džaba ti deset doktorata ako nemaš namaza!”

Ovu rečenicu je na hutbi kazao naš dobri hafiz Zehrid ef. Rešić.
Između ostalog, spomenuo je slučaj nekolicine starijih insana s kojima je dijelio bolničku sobu.
Veli hafiz da je riječ o ljudima koji su ušli u pozne godine svog života ali niko od njih ne klanja namaz.
Oni, kaže, planiraju budućnost i brinu se za dunjaluk a smrt im kuca na vrata.

Opširnije

Šejhul-islam Ibn Tejmijje je rekao:
Namaz salatu-regāib je novotarija po jednoglasnom mišljenu svih islamskih učenjaka. Nije ga propisao Allahov Posalnik, sallallahu alejhi ve sellem, niti iko od njegovih halifa, niti je pohvalio njegovo obavljanje iko od imama ove vjere, kao Malik, Šafi’ija, Ahmed, Ebu Hanife, Sevri, Evza’i, Lejs i drugi. A hadis koji je prenesen o tome je laž po konsenzusu svih hadiskih stručnjaka.

(El-Medžmu’ul-fetava, 2/134)

Opširnije