Ko ima iskren i dobar nijet, Allah će ga opskrbiti odakle se i ne nada.

Nedžmuddin Ejub (komandir tvrđave u Balebeku) nije se zadugo ženio. Čudio se tome njegov brat Eseduddin, pa mu je jedne prilike rekao: ”Brate, što se ne ženiš?” Nedžmuddin mu je odgovorio: ”Nisam još našao odgovarajuću nevjestu.” Onda mu je brat rekao: ”Hoćeš li da ti ja isprosim nevjestu?”

”A koju”, upitao je Nedžmuddin. Eseduddin je

Opširnije

Nijjet je jedan od uvjeta ispravnosti posta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem., rekao je: „Ko ne zanijeti post prije zore, on nema posta.“ (Ebu Davud, br. 2454) Post se nijeti namjerom i odlukom da se posti.
Onaj ko ustane na sehur, ili navije sat da ustane na sehur radi posta, već je time zanijetio post. Ta namjera mora postojati prije početka posta i pojave zore. Dovoljan je
Opširnije

HADIS 3.

Prenosi se od Ebu-Jezida Ma’na ibn Jezida ibn Ahnesa, r.a., (Ma’’n, njegov otac i njegov djed bili su ashabi): “Jedne prilike je moj otac Jezid izdvojio da podijeli kao sadaku nekoliko zlatnika, te ih je stavio pored jednog čovjeka u džamiji, a ja sam ih uzeo i došao kući. On mi reče: ‘Tako mi Allaha, nisam ih imao namjeru tebi dati’, na što sam se ja požalio Allahovom
Opširnije

HADIS 2
Prenosi se od Ebu-Abdullaha Džabira ibn Abdullaha – Allah s njima bio zadovoljan –  da je rekao: “Bili smo uz Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme, u jednoj bitki, kada je rekao: ‘
Zaista u Medini ima ljudi koji su cijelo vrijeme sa vama (po nagradi), kud god vi makli i koliko god dolina prokrstarili, jer ih je samo bolest omela da stvarno budu sa vama.’” A u

Opširnije

HADIS 1.
Prenosi se od vladara pravovjernih, Ebu- Hafsa Omera sina Hattaba ibn Nufejla ibnAbdul’uzza ibn Rijaha ibn Abdullaha ibn Kurta ibn Rezah ibn Adijja ibn Ka’ba ibn Luejja ibn Galiba el-Kurešija el-Adevija, r.a., da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu‘alejhi ve selleme, kada je kazao: ‘Zaista se djela cijene prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio svojim djelom, pa ko bude hidžru učinio
Opširnije

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Jedan šejh je podučavao svoje učenike temeljima islamskog vjerovanja, a posebno im je objašnjavao značenje riječi: la ilahe illallah. Jednog dana je jedan student poklonio šejhu papagaja, jer je znao da šejh mnogo voli ptice i mačke. Šejh se obradovao poklonu i uvijek je papagaja nosio sa sobom, čak je bio s njim i dok je držao predavanja studentima, tako da je papagaj brzo naučio izgovarati

Opširnije

Biografija: Hadīdža, kćerka Huvejlida

Hadīdža je kći Ḫuvejlida i Fāṭime, rođena 555. Ili 556. godine u Mekki, 68 godina prije hidžre. Pripadala je mekkanskom rodu Esed od plemena Kurejš(a). Sugrađani su je nazivali Tādžira (trgovkinja) i Ṭāhira (čista). Historija je pamti kao inteligentnu, odlučnu i dostojanstvenu ženu. Njen otac Ḫuvejlid, koji je umro 585. godine, bio je uspješan trgovac, i njegovo umijeće poslovanja prenio je na svoju kćerku Hadīdžu, koja

Opširnije

Kroz mnogobrojna druženja i susrete naučio sam jednu jako dragocjenu stvar, a to je da ljude treba zvati imenima koja su im mila i draga, bilo to puno ime, prezime ili neki nadimak.

Dakako, svakom najteže pada kada ga neko zovne pogrdnim imenom ili jako raširenim uzvikom: “Hej, ti”. Sam se stavi u takvu situaciju. Želiš li da ti ko zaboravi ime? Ili hoćeš da te neko zove omiljenim imenom?

Opširnije

Piše: Abdulvaris-ef. Ribo

Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja i saznanje elementarni je dio islamskog vjerovanja – akide, iz razloga što naš odnos prema životu općenito i naš stil i program života uveliko zavise od toga da li smo spoznali suštinu i smisao života koji živimo na ovome svijetu.

Kur’an na oko šezdeset mjesta

Opširnije

U vrevi(galami, gužvi) i kolotečini savremenog načina života, čovjek ponekad zaboravi kolika je Allahova milost i kako na jednostavan način, u kratkom vremenskom periodu, može postići velike nagrade. Neizbrojiva su djela za koja Uzvišeni Allah obećava nagradu, bez obzira na to što su mala i što ih svakodnevno izvršavamo nesvjesni nagrade koju za njih možemo postići. Ilustrativan primjer za to jeste odlazak u džamiju. Naime, prilikom samo jednog odlaska u

Opširnije