Sačini spisak dova i u njih uključite sve što vam treba i što želite, bilo da se radi o duhovnim ili ovosvjetskim potrebama. Ne stidi se od Allaha tražiti bilo šta, osim ono što je grijeh. Traži samo ono što je dobro. Taj spisak dova neka uvijek bude uz tebe i uči dove sa tog spiska svakodnevno, posebno tokom ramazana, umre, Hadždža, sedžde i noćnog-namaza, jer sve su to prilike

Opširnije

Ovo pismo upućujem svakom onom muslimanu koji dočekuje ramazan u zdravlju i snazi, kako bi ga iskoristio u pokornosti Stvoritelju. Pokušao sam u ovom tekstu da objasnim načine i sredstva koja će pobuditi imansku motivaciju za što većim činjenjem ibadeta u ovom plemenitom mjesecu. Molim Allaha, azze ve dželle, da nam podari uspjeha i učini da ovo djelo bude iskreno u Njegovo, subhanehu ve te’ala, ime…

Musliman ne treba da

Opširnije

1) Odulji sa sehurom (sufurom), a požuri sa iftarom. To je sunnet-praksa Allahovog poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a njegova uputa je najbolja uputa.

2) Ostavi nekoliko minuta pred početak zore (pred kraj sehura, sufura, ručka) u kojima ćeš činiti ISTIGFAR, tj. kajati se za svoje grijehe i oprosta za njih od Allaha tražiti. Ovo je osobina pravih muslimana, Džennetlija, da traže oprosta u praskozorje.

3) Tokom dana kada

Opširnije

Svake ramazanske noći meleci pozivaju na činjenje dobra. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Svake noći pozove onaj koji doziva: ‘O ti koji tražiš dobro odmah ga čini, o ti koji  tražiš zlo odmah ga napusti!‘"
Hadis bilježe: Ahmed, Nesa’i i dr. s dobrim lancem prenosilaca

Opširnije