Kaže šejh Ibn Baz, Allah mu se smilovao:

“Onaj ko bude čuvao svoje vrijeme spominjući Allaha i učeći Kur’an, te se druži sa odabranim/dobrim ljudima, a kloni se dangubičara i loših osoba, njegovo srce će se proljepšati i smekšati.”

Opširnije

Blago muslimanu, koji tokom fizičkog posla, šetnje, vožnje auta, sjeti se Allaha riječima, kojima se On veliča, kao što su:
– subhanallah, vel-hamdulillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber
– subhanAllahi ve bi hamdihi, subhanAllahi -l-a’zim
– subhanAllahi ve bihamdihi
– la havle ve la kuvvete illa billah
– estagfirullah
– subhanAllah
– Allahu ekber
– elhamdulillah
Uljepšajte svoj dan!
(Saudin Cokoja)

Opširnije

1. Navikavajte se da budete zahvalni na blagodatima koje vam je dao Gospodar svjetova. Zahvalnost je umijeće fokusiranja na ono što vam je dato. I ako se svakodnevno budete trudili da primjetite blagodati, te da srcem i djelima na iste budete zahvalni, vaša doza sreće će se povećati.

2. Budite zahvalni i ljudima a prije svega Poslaniku Muhamedu a.s. koji je najbolji uzor i učitelj, zatim roditeljima, bračnom partneru, djeci,

Opširnije

Šejh Ibn Usejmin, rahimehullah, rekao je: ”Svaki put kada se iman čovjeka poveća učenjem Kur’ana, Allah mu otvori mnoge dokaze ubjeđenja, što nije u mogućnosti naći u nekoj drugoj knjizi. Stoga, podstičem sebe i vas, na punu marljivost u učenju Kur’ana, razmišljanju o njemu, promišljanju o njegovim ajetima i radu po istim. Pokušaj to učiniti, vrati se Kur’anu na ovaj način, i pogledaj šta će se desiti tvome srcu, od

Opširnije