Šejh Salih b.Fevzan el-Fevzan, Allah ga sačuvao, rekao je: ”…Zato se plašimo da se umet i omladina ne odvoji od uleme, i ne počnu da pitaju neznalice, što vodi zlu. Onog trenutka kada bude jaka veza između umeta i uleme, omladine i učenih, to je put uspjeha i znak dobra za ovaj umet.

Koliko samo pokušavaju neprijatelji islama i sljedbenici šejtana da pokidaju ovu vezu, vezu između uleme i umeta,

Opširnije
KAKO PRIPREMITI UČENU VODU❓
Naučite na par litara vode:
suru El-Fatihu,
ajetu-l-kursijju,
suru El-Ikhlas,
suru El-Felek i
suru En-Nas.

(Može se dodati šta god se želi iz Kur’ana, a ovo je osnova)
Dok budete učili bitno je da vas dah dok učite udara u vodu i nakon svakog ajeta puhnite u vodu. Naučenu vodu možete piti i kupati se sa njom. Naučenu vodu mogu piti i kupati se sa njom
Opširnije

Kad šejtan zavara ljude onda pobrkaju prioritete:

– ne dolaze na sabah u džamiju al su veoma oprezni i paze da slučajno ne pogriješe pri pisanju riječi ‘inšallah’!

– grcaju u kamatnom kreditu al u kupovinu idu sa listom e-brojeva kako im slučajno ne bi promakao neki opaki emulgator!

– s Allahovom knjigom su na ‘vi’ al su zato spremni da diskutuju i rješavaju sva pitanja o kojima samo ulema

Opširnije

Bilježi Tirmizi od Abdullaha Ibn Mesuda i ocjenjuje kao hasen: ”Najpreči od ljudi meni na Sudnjem danu je onaj ko je najviše salavata na mene donosio.”…Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kazao: ”Kad god ljudi sjednu u društvu u kome se ne spominje Allah i ne donosi salavat na Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem – kajat će se zbog toga. Ukoliko Allah htjedne, kaznit

Opširnije