Zikr Allahu činiti poslije farz-namaza

Bilježe Buharija i Muslim od Mugire b. Š’ube da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: “Ko poslije svakog namaza kaže trideset i tri puta subhanallah, trideset i tri puta elhamdulillah, trideset i tri puta Allahu ekber, to je devedeset i devet, a zatim upotpuni stotinu sa la ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šejin kadir – bit će mu

Opširnije

1. Pokajanje – tevba.
Allahov poslanik je rekao: “Ko se pokaje prije nego što Sunce izađe sa zapada, On će mu primiti tevbu.” (Muslim, br. 2703). Muhammed, alejhiselam, takođe kaže: “Doista uzvišeni Allah prima tevbu čovjeka sve dok duša ne dođe u grkljan.

2. Izlazak radi traganja za naukom.
Allahov poslanik, s.a.v.s, kaže: “Ko bude slijedio put koji vodi ka nauci, Allah će mu olakšati

Opširnije

dobročinstvo prema roditeljima
abdest
namaz
zikr (spominjanje i veličanje Allaha ,dž.š.)
ramazanski post
kupati se odmah od džunupluka ( nakon odnosa sa ženom)
hadž i umra
naređivanje dobra i odvraćanje od zla
čuvanje rodbinskih veza
lijep odgoj
strah od Allaha ,dž.š.
plač radi Allaha ,dž.š.
lijepo mišljenje o Allahu ,dž.š.
nada u Allahovu ,dž.š., milost
izgovarati mnogo ” la ilahe illallah”
donositi stalno salavate na Poslanika a.s.

Opširnije

Osjećaš da su te grijesi pritisli i da ti iman nije na zavidnom mjestu zbog njih – evo 17 načina kako da olakšaš teret svojih grijeha koje nosiš:

Pravilno i potpuno uzimanje abdesta

Bilježi Muslim od Osmana ibn Affana, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik rekao: "Kada se čovjek abdesti i upotpuni svoj abdest, sa njega spadnu grijesi, tako da spadnu i oni sa njegovih jagodica."

Mnoštvo koraka do džamije

Opširnije

  Da li želiš steći Allahovu naklonost i zadovoljstvo?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Allah dželle še’nuhu, je zadovoljan Svojim robom onda kada on završi sa jelom pa potom Mu zahvali zbog tog n’imeta, ili kad popije nešto, i zahvali se na tome.” (Muslim)

  Da li želiš to da te Allah dželle še’nuhu, sačuva?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario,

Opširnije

Da li želiš proučiti trećinu Kur’ana za pola minute?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”KUL HUWALLAHU EHAD – ima vrijednost trećine Kur’ana.” (Muslim)

Da li želiš to da te Allah dželle še’nuhu, sačuva?

Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao sabah – namaz, taj je pod zaštitom Allaha dželle še’nuhu.” (Muslim)

Da li želiš biti

Opširnije

Šta je bereket?

Jedan poznati daija objašnjava ga na sljedeći način:

„Bereket podrazumijeva udio Božije dobrote u nečemu, pa ako se ona pojavi u nečemu malom, poveća ga. A ako se pojavi u nečemu velikom, koristi mu. A najveći plodovi bereketa u svim stvarima je koristiti taj bereket u pokornosti Allahu swt.

Izvori bereketa

Čvrsto vjerujem da bereket nije izgubljeno blago, prije bih rekao da nam je ono pred očima!

Opširnije

Vaše pravo polje djelovanja ste vi sami. Ako u tome uspijete, onda će vam na drugim poljima biti lakše. Ako budete slabi sa samim sobom onda ćete prema drugima biti nemoćni i neuspješni. Zato, prvo eksperimentišite sa samim sobom i imajte na umu da cjelokupni dunjaluk očekuje generaciju posebne omladine, sa potpunom čistotom, te vrjednim i snažnim moralom. A evo i nekih načina za brisanje sopstvenih grijeha prije nego počnemo

Opširnije

  Pokajanje, na arapskom jeziku ‘tevba’ – Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ je rekao: "Ko se pokaje prije nego sto Sunce izadje sa zapada, On ce mu primiti tevbu." (Muslim, br. 2703). Muhammed, , sallallahu alejhi ve sellem, ﷺ takođe kaže: "Doista uzvišeni Allah prima tevbu čovjeka sve dok duša ne dođe u grkljan."

  Izlazak radi traženja znanja – Allahov poslanik, sallallahu alejhi

Opširnije

Dva rekata nafile nakon počinjenog grijeha

Bilježi Ebu Davud od Ebu Bekra, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik rekao: "Nema tog Allahovog roba koji počini loše djelo, zatim propisno abdesti, klanja dva rekata dobrovoljnog namaza, te zamoli Allaha za oprost, a da mu Allah neće oprostiti."

Udjeljivanje milostinje (sadake)

Bilježi Buharija od Muaza, radijalahu anhu, da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: "Milostinja (sadaka) poništava loša djela kao što voda gasi

Opširnije