Abdullah ibn Selam, radijallahu anhu

On je bio medinski jevrej i jedan od prvih koji su prihvatili islam nakon što je Poslanik, s.a.v.s., učinio Hidžru. Međutim, on svoju vjeru nije smio javno obznaniti, jer se bojao svog prevrtljivog naroda.
Zbog toga je Poslanik, s.a.v.s., pozvao jevreje prije nego su saznali za njegovo prihvaćanje islama, a njemu je rekao da se sakrije u blizini i sluša.
Kada su jevreji došli pred Poslanika, s.a.v.s., on ih je upitao: „Kakav je čovjek Abdullah?“ „Najbolji od nas i sin najboljeg, prvak je među nama i sin prvaka!“, rekoše oni. „A što kažete na vijest da je Abdullah ibn Selam primio islam?“, upita ih Poslanik s.a.v.s. „Allah ga sačuvao od toga!“, rekoše oni.
Tada je izašao Abdullah i rekao: ‘Svjedočim da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik.’ Jevreji srdito povikaše: ‘Najgori je među nama i sin najgoreg!“ „Allahov Poslaniče, ovoga sam se plašio!“, reče on.“
Nakon ovog događaja, jevreji su odlučili da bojkotiraju Abdullaha ibn Selama, r.a., i nekolicinu ljudi koji su sa njim primili islam. Sa njima nisu željeli sjediti, pričati, niti stupati u brak. Uglavnom, prestao je svaki vid komunikacije s njima.
Ovo je Abdullahu i njegovim drugovima padalo veoma teško, pa su došli Poslaniku, s.a.v.s., da se požale.
Kazali su: „Poslaniče, oni sa nema ne žele sjediti, ne žele pričati, ne žele sklapati brakove. Poslaniče, mi sada nemamo prijatelje.“ Nakon toga, Uzvišeni Allah je objavio sljedeći ajet: „Jedino je prijatelj vaš Allah i Poslanik Njegov i oni koji vjeruju, koji obavljaju namaz i daju zekat, a oni su ti koji čine ruk’u.“ (El-Maide, 55)
Ovim ajetom Allah je želio reći ovoj skupini jevreja koji su primili islam, da se ne brinu što nemaju prijatelje. Uzvišeni Allah im poručuje da im je On najbolji prijatelj i Njegov Poslanik s.a.v.s., i vjernici, oni koji obavljaju namaz i daju zekat.
Nakon objave ovog ajeta, Abdullah je bio oduševljen i uvijek je govorio: „Moj prijatelj je Allah. Moj prijatelj je Allah.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj