Ako me ne nađete u Džennetu zauzmite se za mene

Uzmimo sebi ovo kao emanet…
Ako me ne nađete u Džennetu sa vama, pitajte za mene.
Oni koji uđu u Džennet, a tamo ne nađu svoju braću sa kojom su bili u dobru na Dunjaluku, imat će mogućnost da se zagovaraju za njih.
Reći će: “Gospodaru, imamo braće sa kojima smo zajedno klanjali i postili na Dunjaluku, ali ih ne vidimo među nama”  ! Allah će im odgovoriti:
“Idite do Džehennema i izvadite sve one koji u srcu imaju trun dobra!” (Buhari i Muslim)
Rekao je Allahov Poslanik sallAllahu alejhi we sellem: “Čovjek će doći u Džennet i, vidjevši svoga prijatelja u vatri, reći: “Šta li je uradio moj prijatelj”? Uzvišeni će tada reći: “Izvadite njegovog prijatelja iz vatre!” Oni koji će ostati u Džehennemu će reći: “Kamo sreće da i mi imamo nekoga ko bi se zagovarao za nas”.

Rekao je Hasan El-Basri: “Nađite što više prijatelja u islamu, jer će na Sudnjem danu imati mogućnost da se zagovaraju za vas!”.

Ibn Kajjim je govorio: “Ako me ne vidite među vama u Džennetu, raspitajte se za mene, možda to bude razlog moga ulaska u Allahove blagodati”!!!

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj