Ako me ne vidite u Džennetu, pitajte za mene

Kada džennetlije uđu u Džennet, ako ne budu vidjeli svoje prijatelje sa kojima su se družili na dunjaluku, a koje su poznavali po dobru, oni će pitati za njih, govoreći: ”Gospodaru, mi smo imali braću na dunjaluku koji su zajedno sa nama klanjali namaz i postili, a ne vidimo ih u Džennetu?” Allah će im reći: Idite i izvedite iz Džehennema svakog čovjeka u čijem srcu je bio i trun imana.

Ibnul-Dževzi je rekao: "Ako me ne vidite u Džennetu, pitajte za mene i recite: ‘Gospodaru naš, taj i taj Tvoj rob nas je stalno podsjećao na Tebe’, zatim je zaplakao." 

U predaji dolazi da je Iblis rekao Allahu, dž.š.: ”Tako mi Tvoje moći i uzvišenosti, ja ću ljude zavoditi i udaljavati ih sa pravog puta sve dok su im duše u tijelima!” Allah, dž.š., odgovorio mu je: ”Tako Mi Moje moći i uzvišenosti, Ja ću im opraštati sve dok budu oprost tražili!

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj