Allah će zaista pomoći vjernike

Musa, a.s., nije znao da će Allah za njega i njegov narod razdvojiti more kako bi se spasili od faraona i njegove vojske.
Znao je samo da ga Allah neće napustiti i čvrsto je vjerovao da će mu Allah pomoći.

Isto važi i danas za nas Bošnjake. Ako budemo vjerovali i Allahove naredbe izvršavali, On će nas pomoći.

Allah svoje istinske robove nikad ne zaboravlja.

“Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovome svijetu.” (40:51)

Fahret Kadrić✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj