Allah ne zaboravlja dobročinstvo

Allah uistinu ne zaboravlja dobro koje činiš, niti dobro koje si drugima učinio, niti bol koju si im olakšao. Allah neće zaboraviti oko koje je gotovo zaplakalo, a ti si ga razveselio. Živi u skladu s tim principom. I budi dobar, makar ti se dobrim ne uzvratilo, ne zbog ljudi već zbog Allaha, zato što Allah voli one koji drugima dobro čine.
Ibnul-Kajjim el-Dževzijja

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj