Allahova milost na primjeru faraona

Kada je faraon rekao: “Ja sam gospodar vaš najveći!”
Kakav je bio odgovor Uzvišenog Allaha?
Uzvišeni Allah je Musau i Harunu, alejhimasselam, rekao: “Idite faraonu, on se, doista, osilio, pa mu blagim riječima govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao!” (Ta-ha, 43-44)
Jedan od čestitih Allahovih robova dok je slušao ovaj ajet je rekao: “Slavljen neka si Gospodaru… Ako je ovakva Tvoja samilost prema faraonu koji je za sebe rekao da je on gospodar najveći, pa kakva je onda Tvoja samilost prema onome koji kaže slavljen neka je Allah Gospodar Najveći… ”
Ako je ovakva Tvoja samilost prema faraonu koji je za sebe rekao: „Ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene“, pa kakva je onda Tvoja samilost prema onome koji svjedoči „La ilahe illallah“– da nema drugog istinskog boga osim Tebe (i radi po tome).✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj