Allahova milost prema ljudima

Ko naumi da učini dobro djelo, pa ga ne učini (nešto ga spriječi u tome), Allah mu ga upiše kao da ga je i učinio.
Ko naumi da učini dobro i učini ga, Allah mu upiše nagradu od deset do sedam stotina puta, ili još mnogo veću.
Ko naumi da učini loše djelo, pa ga ne učini (sjeti se Allaha i predomisli se), Allah mu to upiše kao dobro djelo.
Ko naumi da učini loše djelo i učini ga, Allah mu upiše samo jedno loše djelo.

(Buharija i Muslim)✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj