Allahova pomoć za trojicu

Ebu-Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Trojici ljudi Allah se obavezao da pomogne: onome ko se ženi želeći da se sačuva poroka, robu koji želi da se otkupi i borcu (gaziji) na Allahovom putu.” (Tirmizi,Nesai, Ibn Madže i Ahmed)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj