Prenosi se da je Ebu-Musa el-Eš’ari rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitan je o čovjeku koji se bori da bi pokazao hrabrost, koji se bori radi slave svoga plemena, koji se bori da bi ga drugi vidjeli – koje od njih na Allahovom putu? Na to je Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovorio: ‘Ko se bude borio zato da Allahova Riječ (Zakon) bude iznad svega taj je na Allahovom putu.

Opširnije

Prenosi se od vladara pravovjernih, Ebu-Hafsa Omera sina Hattaba ibn Nufejla ibn Abdul’uzza ibn Rijaha ibn Abdullaha ibn Kurta ibn Rezah ibn Adijja ibn Ka’ba ibn Luejja ibn Galiba el-Kurešija el-Adevija, r.a., da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je kazao:
Zaista se djela cijene prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio svojim djelom, pa ko bude hidžru učinio u ime Allaha

Opširnije