Bio si pošten pa je i narod takav

Kada je S’ad ibn Ebi Vekkas, Allah s njim bio zadovoljan, zauzeo teritorije koje su do tada bile pod upravom perzijskog carstva i došao u posjed silnog bogastva Kisre (persijskog cara), koje se sastojalo od raznih dragocjenosti u blagu, raskošnoj odjeći i carskom nakitu koji su njihovi carevi gomilali i skupljali diljem svijeta tokom stoljeća svoje vladavine, kompletnog ga je poslao halifi Omeru ibnul Hattabu, r.a.

Kada je Omer ugledao to ogromno bogastvo, rekao je: "Zaista su ljudi (aludirajući na S’ada ibn Vekkasa, r.a. i njegove drugove) pošteno izvršili dostavu (blaga) povjerljivima (aludirajući na sebe i ostale ashabe)", a Alija ibn Ebi Talib r.a. na to reče: "Bio si pošten, pa je i narod takav, a da si pokleknuo (tom iskušenju) i narod bi pokleknuo".

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj