Blago li se njima

Enes b. Malik prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s.: "Od onih koji udu u Džennet, niko neće poželjeti da se vrati na dunjaluk pa i kada bi mu se dalo sve što se na njemu nalazi osim šehida. On će željeti da se vrati, pa da ponovo pogine zbog toga što je vidio kakve blagodati se daju šehidu. Jedino se on veseli povratku na ovaj svijet, kako bi iznova poginuo."
Hadis bilježi: Buharija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj