Bošnjački alim o Ajvatovici i Ajvaz dedinom kaburu

Uvaženi bošnjački alim, rahmetli Mehmed ef. Handžić, govoreći o Ajvatovici i Ajvaz-dedinom kaburu, rekao je:
“Opaža se i to da je neki neuki muslimanski svijet postavio u vezi sa nečijim kaburom na određenom mjestu u određeno vrijeme razne svetkovine. Tako je, na primjer, neuki dio našeg bosansko-hercegovačkog muslimanskog svijeta postavio u vezi sa nekim Ajvaz-dedom, svetkovinu, koju nazivaju Ajvatovica, a sastoji se u tome da se u određeni dan svijet sakupi nedaleko od Prusca, posjeti kabur Ajvaz-dedin i kod nekakve stijene uče razne dove. To se toliko uvriježilo kod seljaka da ga smatraju, kako to običavaju reći, ‘malim hadždžom’. Sam je Alejhisselam rekao za svoj kabur, koji je bez sumnje najuzvišeniji kabur na svijetu: ‘Nemojte moj kabur uzeti svetkovinom’, tj. nemojte u određeno vrijeme, u jedan određeni dan, naročito sakupljanje i naročite obrede vezati za moj kabur. Pa kad je stvar sa Alejhisselamovim kaburom ovako, zar treba misliti da bi svetkovine vezane za kaburove drugih osoba mogle biti dozvoljene.”

(Vazovi, str. 361)✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj