Čestita žena – stub porodice

Zbog svoje nježne prirode, koja je protkana emocijama i milošću, žena predstavlja temelj zdrave porodice. Njena ženstvenost prijeko je potrebna suprugu, dok su emocije i samilost potrebni potomstvu.

Ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svi ste vi pastiri i svi ćete biti odgovorni za svoje stado. Vladar je pastir i bit će pitan za svoje stado. Čovjek je pastir u svojoj porodici i bit će odgovoran za svoje stado. Žena je pastirica u kući svoga muža i bit će pitana za svoje stado. Sluga je pastir u imovini svoga vlasnika i bit će pitan za svoje stado.”

El-Buhari, 192/893; Muslim, 763/1829.

Safet Kuduzović✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj