Cijeni onog ko te savjetuje

Šejh Sadi, rahimehullah, rekao je: “Slušaj i poštuj svakog onog ko te savjetuje. Nastoj da budeš zahvalan na tome, bilo da pogode ili pogriješe. Požuri da ostaviš grešku koju činiš, jer je to znak iskrenosti i dobrote. Čuvaj se samodopadljivosti i kuđenja drugih, jer je to znak nedostatka i tupavosti. Kada odlučiš da činiš određeno djelo, nastoj da u tome ustraješ.”

Sanel Ramić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj