Čime Allah uzvisuje čovjeka

Šest osobina s kojima Allah uzvisiuje Svoga roba: korisno znanje, odgoj na temelju Kur’ana i Sunneta, emanet, čednost, iskrenost i poštenje.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj