Da li je grijeh zaklinjati se roditeljima?

Pitanje: Da li je grijeh zaklinjati se roditeljima?

Odgovor:
Musliman se smije zaklinjati samo Uzvišenim Allahom ili Njegovim imenima i svojstvima. Ko se zakune nekim ili nečim od Allahovih stvorenja, počinio je širk. Ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko se zakune nekim mimo Allaha, počinio je širk.” U ovom slučaju radi se o malom širku koji počinioca ne izvodi iz okvira islama. Imam Et-Tahavi u komentaru navedenog hadisa kaže: “Ovim se ne misli na širk koji izvodi iz okvira islama, već se želi ukazati na to da je ovakvo postupanje zabranjeno.” Imam Ibn Arebi el-Maliki kaže: “Ovim se ukazuje na širk u djelu, a ne na širk u vjerovanju.”

Ibn Omer kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sustigao je Omera, koji se, putujući s grupom, zaklinjao svojim ocem. ‘Čujte’, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ‘Allah vam zabranjuje da se zaklinjete svojim očevima. A ako se neko od vas bude zaklinjao, neka se zakune samo Allahom ili neka šuti!’” Šejhul-islam Ibn Tejmijja rekao je: “Zaklinjanje nekim mimo Allaha, kao melekima, poslanicima, učenjacima, vladarima i drugim stvorenjima, zabranjeno je po konsenzusu islamskih učenjaka.” A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Safet Kuduzović

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj