Danas je dan kada treba doviti, i noć koju treba iskoristiti. Jer sutra je možda već drugo prebivalište. Sutra će možda plakati oni koji su se s tobom smijali, a smijati se oni koji  su zavist i zlobu iskazivali. Danas, ne sutra ili kasnije. Danas je dan koji je možda posljednji od prolaznih dana, a sutra je možda prvi dan od vječnih. Sutra je možda put duži i teži od svih koje si prošao. Put je dug a opskrba slaba. Pa opskrbu svoju povećaj istigfarom i nadom…nadom u milost najmilostivijeg. I u amanet ostavi samo ono što ćeš na mizanu dobrih djela već sutradan sigurno naći.
Gospodaru naš, oprosti meni, roditeljima mojim i svim vjernicima. Pređi preko loših postupaka naših, uvećaj naša dobra djela a loša djela sakrij i na Sudnjem danu kao što si nam ih sakrio i na ovome svijetu. Oprosti mi Gospodaru moje grijehe kao što sam i ja Tebe radi, oprostio onima koji su prema meni nepravdu činili. Gospodaru, nadoknadi svima onima koje sam namjerno ili nenamjerno povrijedio i oprosti i njima njihove grijehe i sastavi nas u Džennetu na Dan obećani.
Zaista, Ti si onaj koji sve grijehe oprašta i mimo Tebe mi  drugog  Zaštitnika nemamo, pa ako nam Ti ne oprostiš – ko je taj ko će nam oprostiti? Kod koga drugog da utočište tražimo?
O Ti, koji si poslao svoga poslanika da nas izvede na svejtlo, daj nam svoje svjetlo nad Dan kada će noć najcrnja biti, i učvrsti nas riječju istine na dan kada usta i jezici zanijeme.
Amin ya rabbel alemin.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj