Deset uzroka čistoće srca od zlobe i pakosti

mnoštvo dova Allahu, dželle šanuhu, da sačuva i očisti naša srca od zlobe
često spominjanje Allaha, dželle šanuhu, u svim situacijama
čuvanje od grijeha i poroka
mnoštvo dobrih djela
uzvraćanje na zlo dobrim
širenje selama
poklon
težnja za nagradom
praštanje, samilost i izbjegavanje ukora
sadaka i dobročinstvo

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj