Desetorica ashaba kojima je obećan Džennet

Desetorica ashaba kojima je Poslanik saws za života obećao da će ući u Džennet:
1.  Ebu Bekr es-Siddik
2.  Omer ibn el-Hattab
3.  Osman ibn Affan
4.  Alija ibn Ebu-Talib
5.  Talha ibn Ubejdullah
6.  Zubejr ibn Avvam
7.  Abdurrahman ibn Avf
8.  Sa’d ibn Ebu Vekkas
9.  Ebu-Ubejde Amir ibn El-Džerrah
10. Se’id ibn Zejd

Da nas Allah učini komšijama u Džennetu sa ovim velikanima. Amin.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj